Ajut de la Generalitat de Catalunya per a autònoms

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja ha publicat tots els detalls de l’ajut que anunciàvem dimarts passat.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes. Aquí en teniu tots els detalls:

Termini de sol·licitud

L’ajut es podrà demanar a partir del dia 1 d’abril.

Com demanar l’ajut?

Tota la tramitació serà telemàtica. Encara no està habilitat el formulari web pel qual es podrà tramitar la sol·licitud, però presumiblement caldrà fer-ho amb signatura digital.

Requisits per obtenir l’ajut

Autònoms amb domicili fiscal a Catalunya que acreditin pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

Qui queda fora de l’ajut?

No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Import de l’ajut i cobrament

L’ajut és d’un màxim de 2.000 euros per a cada beneficiari. L’import final es decidirà segons el nombre total de sol·licitants i segons la magnitud de les pèrdues que es puguin acreditar.

Quedem a la vostra disposició per ajudar-vos en la tramitació així com per a resoldre els dubtes que tingueu sobre l’ajut.

Santi Alarcón

Santiago Alarcón - Economista Sabadell

Leave a Reply