[:ca]Augment al 2% de l’impost per constitució d’hipoteques[:]

[:ca]El passat 11 de juliol la Generalitat va publicar el Decret Llei 12/2019 de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal. La mesura més destacada que recull aquesta disposició legal és l’augment del tipus impositiu sobre la constitució d’hipoteques.

Concretament, a l’article 5, sobre el tipus impositiu de l’impost sobre actes jurídics documentats en escriptures de préstec i crèdit hipotecaris, modifica l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i apuja el tipus impositiu que grava l’atorgament d’escriptures públiques de préstec o crèdit hipotecari de l’1,5% al 2%. 

La Generalitat defensa aquest impost amb l’argument que el subjecte passiu és l’entitat financera, però és evident que aquest impost acabarà repercutit, de manera directa o indirecta, al client, és a dir, a qui demana la hipoteca.

Davant el continuat augment d’impostos a Catalunya, ens preguntem quin és el límit? Prou difícil és per una família poder trobar un immoble de compra avui en dia, més difícil que se li concedeixi una hipoteca, i aquests tributs no fan sinó dificultar encara més aquest accés a un habitatge de compra.

Si sumem el 10% de ITP, les despeses notarials de la compravenda, aquest 2% de la constitució d’hipoteca i les comissions d’obertura directes o indirectes de l’entitat financera, estem parlant d’un sobre cost en la compra d’un habitatge que ja ronda el 14% del preu de compra de l’immoble.

I ens preguntem, amb aquest camí, la Generalitat vol que acabi sent un luxe poder viure a Catalunya?

Per qualsevol dubte o o comentari sobre la novetat, estem a la vostra disposició.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

 [:]

Deixa un comentari