[:ca]Principals novetats de la nova llei hipotecària[:]

nova lei hipotecaria

[:ca]El passat 16 de juny va entrar en vigor la nova Llei Hipotecària. Es tracta d’una reforma que ve imposada per l’adaptació a la normativa comunitària i regula tot el procediment de contractació d’una hipoteca.

És una normativa molt extensa i amb grans canvis respecte l’anterior. Per tant, aquí només comentarem les novetats que creiem que poden ser més rellevants:

Test de solvència previ

L’entitat financera estarà obligada a dur a terme un test de solvència previ a la concessió, que serà gratuït pel client, i que serà força més estricte que fins ara. En parelles, si un dels dos compradors no passa el test, la hipoteca no es podrà concedir. També tenen menor pes els avaladors.

Major documentació de les operacions

En la fase precontractual, caldrà omplir la Fitxa Europea d’Informació normalitzada i la Fitxa d’advertències estandarditzada.  Aquestes fitxes recolliran de manera estandaritzada tota la informació rellevant de la hipoteca perquè el consumidor la tingui clara amb prou antelació abans de signar. Mínim s’ha de facilitar al client 10 dies abans de la signatura de la hipoteca. Continua llegint «[:ca]Principals novetats de la nova llei hipotecària[:]»

[:ca]Augment al 2% de l’impost per constitució d’hipoteques[:]

[:ca]El passat 11 de juliol la Generalitat va publicar el Decret Llei 12/2019 de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal. La mesura més destacada que recull aquesta disposició legal és l’augment del tipus impositiu sobre la constitució d’hipoteques.

Concretament, a l’article 5, sobre el tipus impositiu de l’impost sobre actes jurídics documentats en escriptures de préstec i crèdit hipotecaris, modifica l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i apuja el tipus impositiu que grava l’atorgament d’escriptures públiques de préstec o crèdit hipotecari de l’1,5% al 2%.  Continua llegint «[:ca]Augment al 2% de l’impost per constitució d’hipoteques[:]»

[:ca]Nou impost sobre actius no productius a Catalunya[:]

nou impost actius no productius generatlitat catalunya

[:ca]El Triibunal Constitucional ha donat llum verda a un dels impostos més polèmics impulsats la Generalitat de Catalunya. Més enllà de les valoracions que puguem tenir sobre aquesta nova figura impositiva, aquí us presentem un resum dels seus elements més rellevants:

Què és el nou impost sobre els actius on productius?

L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya.

Qui ha de pagar aquest impost?

Continua llegint «[:ca]Nou impost sobre actius no productius a Catalunya[:]»

[:ca]Comunicat urgent: error en avís BBVA domiciliació impostos 5 d’agost[:]

[:ca]Bon dia,

Si teniu impostos domiciliats a un compte del BBVA pel proper 5 d’agost, és probable que hagueu rebut un correu o un missatge a l’app amb un avís de l’import que es carregarà. En l’avís, l’import està multiplicat per 10.

Es tracta d’una incidència a nivell de tot Espanya i que ja ha estat reportada a la seu central del BBVA i s’està a l’espera d’aclariment oficial.

El més probable és que es tracti d’una mera errada en l’import de l’avís però que el dia 5 d’agost es carregui l’import correcte. Per tant, volem transmetre un missatge de calma. No patiu.

Us mantindrem informats quan hi hagi confirmació oficial.

Cordialment,

Fika Economistes i Advocats [:]

Nova guia sobre el registre de jornada dels treballadors

guia de registre de jornada de treballadors

Com ja vam explicar al seu dia en aquest article,  el passat 12 de maig va entrar en vigor la obligació de registrar la jornada dels treballadors. La mesura ha tingut un ampli ressò als mitjans de comunicació i ha estat àmpliament comentada. Per aquest motiu, des del Col·legi d’Economistes de Catalunya se’ns ha fet arribat una guia que resol els principals dubtes amb els quals es poden trobar les empreses. Concretament, la guia ha estat publicada per el Registre EAL-CGE Economistas Laborales.

Efectivament,  el  Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, publicat al BOE del passat 12 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral obliga, a partir del 12 de maig de 2019, als autònoms, les pimes i les grans empreses a registrar la jornada de treball de les seves plantilles. Amb la nova guia publicada es pretén aclarir tots els dubtes generats.

 

A continuació trobareu l’enllaç per descarregar-vos l’esmentada nova guia sobre el registre de jornada dels treballadors:

Guia_registre_jornada_treballadors

Per qualsevol dubte o qüestió sobre la matèria, estem a la vostra disposició.

Departament laboral

[:ca]Nous models 643 i 644 de la ATC[:]

[:ca]L’Agència Tributària de Catalunya ha aprovat els nous models 643 i 644.

Model 643

Pel que fa al model 643, Estan obligades a presentar la declaració informativa anual, model 643, les persones físiques o jurídiques que fan subhastes de béns, respecte les adquisicions de béns en què han intervingut en qualitat d’intermediaris per compte d’altri, quan el transmitent no actuï en l’exercici d’una activitat econòmica.

Model 644

Per altra banda, estan obligades a presentar la declaració informativa anual, model 644, les persones físiques o jurídiques dedicades professionalment a la revenda de béns mobles respecte a les adquisicions de béns prèvies en què han intervingut, tant per compte propi com en qualitat d’intermediaris per compte d’altri.

Terminis de presentació

La presentació dels models que aproven aquestes Ordres s’ha de realitzar, telemàticament, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. El termini de presentació dels models 643 i 644 serà de l’1 al 31 de març de cada any i s’inclourà la informació relativa a l’any natural anterior. Tot i que, pel que fa a l’exercici 2017, es preveu un termini excepcional entre l’1 i el 31 de març de 2019. Continua llegint «[:ca]Nous models 643 i 644 de la ATC[:]»

[:ca]Obligatorietat del registre horari dels treballadors[:]

Registre horari obligatori 12 de maig de 2019

[:ca]La darrera novetat que ens va deixar el govern socialista abans de la convocatòria electoral va ser la publicació del Reial Decret 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral.

La principal novetat introduïda per aquest reial decret és la obligatorietat per part de les empreses d’establir un registre de control horari de la jornada laboral dels seus treballadors. Es tracta d’una qüestió força polèmica i que en els darrers anys havia portat molta cua i que, actualment, estava a l’espera d’una sentència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Amb el nou reial decret, la qüestió ha quedat finalment pacificada, si bé probablement el resultat no agradarà gaire a la majoria de les empreses.

És important ressaltar que la mesura no distingeix entre petites o granes empreses. Per tant, un autònom que tingui treballadora, per exemple, ja es veu afectat per la mesura.

Registre de jornada diària

Obligatorietat de registrar l’hora d’entrada i sortida de cada treballador. El termini màxim per establir-lo és el proper 12 de maig de 2019. El sistema és lliure, si bé es recomana consensuar aquest amb els treballadors.

És important tenir en compte que l’absència d’aquest registre de jornada suposarà una infracció laboral greu, amb un import màxim de 6.250 euros.

Foment de contractació de persones aturades

S’estableix també una bonificació de 1.300 euros per contractació d’homes aturats de llarga duració i 1.500 per a dones. S’entén per aturat de llarga duració aquell que hagi estat inscrit a l’INEM per un període superior als 12 mesos.

També hi ha altres bonificacions lligades al sector turístic i al del personal agrari.

Si necessiteu més informació al respecte, no dubteu en contactar-nos a info@fika.cat

Departament laboral[:]

[:ca]Una feina per a tota la vida (Diari de Sabadell)[:]

Feina i vida al Diari de Sabadell

[:ca]El passat dissabte 23 de maig, el Diari de Sabadell va publicar un article d’opinió de l‘Arnau Bonada. Ens va fer especial il·lusió que coincidís amb els premis de disseny de la Society for News Design que va rebre el diari.

Aquí reproduïm el text íntegre de l’article:

“La setmana passada vaig fer un cafè amb el meu bon amic Santi, el qual es troba a l’atur després de vint-i-cinc anys treballant com administratiu comptable en diverses grans empreses. Ja fa més de sis mesos que està buscant feina de manera activa i, malgrat haver rebaixat sensiblement les seves aspiracions salarials, els centenars de currículums que ha enviat no han obtingut la més mínima resposta.

Casualment, la nit anterior, vaig presidir una trobada de la Xarxa Onion a les instal·lacions de l’empresa Vi3 Informática, en el marc d’un nou cicle de networkings in company que acabem d’arrencar. Hi van assistir una vintena d’emprenedors locals, curulls d’energia i motivació per fer créixer els seus projectes. Les dues hores de l’acte em van passar volant, tot intercanviant targetes i explorant possibles vies de cooperació empresarial.

El contrast d’ambdues trobades em va deixar força trasbalsat. Certamant, els que ara rondem els quaranta anys vam ser educats per trobar una feina; una feina per a tota la vida. L’emprenedoria difícilment era aleshores una opció que es pogués considerar, ja que s’associava a la incertesa, al risc, a la inestabilitat. Actualment, en canvi, l’estudi de referència GEM (monitor de l’emprenedoria global) ens diu que un 57% dels emprenedors vocacionals a Espanya escullen aquest camí cercant una major independència. Continua llegint «[:ca]Una feina per a tota la vida (Diari de Sabadell)[:]»

[:ca]Novetats laborals en materia d’igualtat de gènere[:]

Mesures reial decret igualtat de genere

[:ca]Coincidint amb el dia internacional de les dones, el passat 8 de març va entrar en vigor el nou Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’ocupació. La mesura més destacada ha sigut l’equiparació dels permisos de paternitat i maternitat a 16 setmanes, però la nova normativa, publicada al BOE el 7 de març, conté altres novetats importants en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral que cal subratllar.

OBLIGATORIETAT DE PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES

S’estén la oblición d’elaborar un pla d’igualtat a les empreses que tenen una plantilla de 50 o més treballadors. Així mateix, s’estableix un termini transitori de tres anys perquè les empreses de més de 50 treballadors elaborin i apliquin un pla d’igualtat, dos anys per a les de 100 a 150 i un any per a les de 150 a 250.

El contingut mínim dels plans d’igualtat s’amplia per integrar també aspectes retributius i plans de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

I també es crea un Registre de Plans d’Igualtat de les Empreses, on les empreses estan obligades a inscriure els seus plans d’igualtat.

IGUALTAT DE REMUNERACIÓ

El Reial Decret introdueix el concepte de trebll d’igual valor per remarcar el dret de tots els treballadors a tenir una remuneració que és correspongui amb la feina desenvolupada. Així, a partir d’ara, s’estableix l’obligació empresarial a pagar per la prestació d’un treball del mateix valor la mateixa retribució. No es pot produir cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions d’aquella.

A més, per a la seva comprovació, l’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.  Les persones treballadores tenen dret a accedir, a través de la representació legal dels treballadors a l’empresa, al registre salarial de la seva empresa. Continua llegint «[:ca]Novetats laborals en materia d’igualtat de gènere[:]»

[:ca]Nou Reial Decret 7/2019 de reforma dels arrendaments[:]

L'Estat reforma la llei d'arrendaments urbans.

[:ca] 

Tot el que has de saber sobre el nou decret de lloguer

En anteriors publicacions, s’ha tractat la regulació del Reial Decret 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer. També es va tractar aquest tema quan va ser derogat. Doncs bé, finalment tenim nova regulació  i els contractes d’arrendaments d’habitatges que es celebrin a partir del 5 de març de 2019 se’ls aplicara la reforma de la Llei d’arrendaments urbans (LAU) aprovada pel nou Reial Decret Llei 7/2019 d’ 1 de març, publicada al BOE del 05.03.2019 i d’entrada en vigor el 6 de març de 2019, amb caràcter no retroactiu. Noves regles del joc que analitzarem punt per punt tot seguit.

Durada mínima del contracte

Es tracta d’una de les principals mesures del nou decret llei, el qual disposa l’ampliació de la durada mínima a voluntat de l’inquilí de de 3 a 5 anys, si l’arrendador es persona física, o de 7 anys, si es persona jurídica. D’ aquesta manera es torna així a les condicions previament establertes a la darrera reforma.

Pròrroga tàcita

Si a la arribada de la data venciment del contracte de lloguer, cap de les parts comunica la voluntat de renovar-lo,  aquest quedarà renovat automàticament per plaços anuals fins a un màxim de 3 anys.

I en tal cas, el plaç de preavís per a la no aplicació de la prórroga tácita queda fixat en 2 mesos per l’arrendatari i 4 mesos per l’arrendador.

Fiança

Es limitarà a 2 mensualitats màxim per exigir a la firma del contracte de lloguer (a banda del mes en curs). Cal recordar que fins ara, l’ aval o dipòsit que es podia exigir no tenia límit de quantia.

A més a més, s’ estableix la informació minima que ha de subministrar-se en els dipòsits de fiança, per tal de millorar la transparència.

Increment de renda i despeses repercutibles

Continua llegint «[:ca]Nou Reial Decret 7/2019 de reforma dels arrendaments[:]»