[:ca]Nou impost sobre actius no productius a Catalunya[:]

[:ca]El Triibunal Constitucional ha donat llum verda a un dels impostos més polèmics impulsats la Generalitat de Catalunya. Més enllà de les valoracions que puguem tenir sobre aquesta nova figura impositiva, aquí us presentem un resum dels seus elements més rellevants:

Què és el nou impost sobre els actius on productius?

L’impost sobre els actius no productius té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya.

Qui ha de pagar aquest impost?

Només les persones jurídiques queden subjectes a aquest impost. Per tant, els particulars no l’han de pagar.

Quins béns es consideren actius no productius?

La normativa entén com a actius no productius els següents:

  • Béns immobles
  • Vehicles de motor amb potència superior a 200 cavalls
  • Embarcacions
  • Aeronaus
  • Objectes d’art , antiguitats i joies de determinat valor

Quin impost s’ha de pagar?

L’impost a pagar per la tinença d’aquests actius per part de les empreses és l’equivalent al que es pagaria a efectes de patrimoni si els tingués una persona física. Ara bé, no es permet aplicar les reduccions i límits que sí s’apliquen a l’impost sobre patrimoni. El que la Generalitat pretén, per tant, és que aquests actius desapareguin de les empreses i passin a ser titularitat dels seus beneficiaris reals, les persones físiques.

La tributació va des d’un tipus del 0,21% pels prmiers 167.1294,45 euros de valor fins al 2,75% per a actius no productius acumulats de més de 10 milions d’euros.

Quin és el termini de presentació de l’impost sobre actius no productius?

El termini habitual de presentació és de l’1 de gener fins al 30 de juny de l’any en curs. Ara bé, com que l’impost estava bloquejat pel Tribunal Constitucional des del 2017, sobre una finestra especial entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019 perquè es puguin liquidar els impostos (sense recàrrecs) els impostos corresponents a 2017, 2018 i 2019.

Per qualsevol dubte o qüestió sobre aquest nou impost a Catalunya, estem a la vostra disposició.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

 

 [:]

Deixa un comentari