Canvis en els ERTO a partir del RD 18/2020

Una de les qüestions que més inquietaven el sector empresarial era què passaria amb els treballadors afectats per ERTOs de força major quan acabés l’estat d’alarma. Com és evident, l’activitat econòmica no es reprendrà de la nit al dia. Per tant, calia regular com reincorporar de manera progressiva els treballadors a l’activitat.

Aquesta transició ha estat regulada, de moment, a través del Reial Decret 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació Seguidament us en resumim els aspectes més rellevants.

Com queden els ERTO per força major derivats de la pandèmia?

Les empreses podran seguir aplicant els ERTOs mentre segueixin afectades per la situació. A mesura que vagi reactivant-se la seva activitat, podran acollir-se a la nova figura de força major parcial , que els permetrà desafectar part de la seva plantilla o convertir suspensions de contractes en reduccions de jornada.

Aquests nous aspectes dels ERTO estaran en vigor fins al 30 de juny de 2020 i caldrà anar comunicant els canvis al SEPE.

Com queden les cotitzacions socials en els ERTOs de força major?

Les empreses que segueixin sense activitat, podran seguir aplicant les bonificacions a la Seguretat Social durant els mesos de maig i juny (100% per empreses amb menys de 50 treballadors i 75% per a la resta).

Les empreses que vagin reiniciant parcialment la seva activitat, tindran les següents bonificacions:

  • Per empreses amb menys de 50 treballadors:

Pels treballadors desafectats de l’ERTO, d’un 85% al mes de maig i un 70% el mes de juny. Pels treballadors que continuïn afectats, del 60% el mes de maig i del 45% el mes de juny.

  • Per empreses amb més de 50 treballadors:

Pels treballadors desafectats de l’ERTO, d’un 60% al mes de maig i un 45% el mes de juny. Pels treballadors que continuïn afectats, del 45% el mes de maig i del 30% el mes de juny.

Requisits per poder gaudir de les bonificacions

Per poder gaudir de les bonificacions descrites anteriorment, les empreses no poden tenir el seu domicili social en un paradís social.

Una altra restricció és la prohibició de repartiment de dividends per part de les empreses que s’hagin beneficiat de les bonificacions. Ara bé, les empreses amb menys de 50 treballadors no es veuen afectades per aquesta prohibició de repartiment de dividends.

S’han de mantenir els llocs de treball?

Com ja establia el RD 8/2020, les empreses que apliquin els ERTO per força derivats de la pandèmia es comprometien a mantenir l’ocupació en el termini de 6 mesos a comptar de la data de la represa de l’activitat.

Ara s’introdueix el matís que la salvaguarda d’ocupació es valorarà en funció de el sector i la variabilitat o estacionalitat de l’ocupació. Així mateix, s’exclou del compromís d’ocupació que es troben en situació de risc de concurs de creditors.

En cas d’incomplir amb la salvaguarda d’ocupació, l’empresa en qüestió haurà de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions que van ser exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

Veurem com evoluciona aquest aspecte perquè, presumiblement, les dificultats econòmiques en molts sectors s’allargaran, malauradament, més enllà del 30 de juny i caldrà aprovar noves regulacions en aquest sentit.

Per qualsevol dubte o qüestió, estem a la vostra disposició.

Departament laboral

Fika Economistes i Advocats

 

Leave a Reply