Nova guia sobre el registre de jornada dels treballadors

guia de registre de jornada de treballadors

Com ja vam explicar al seu dia en aquest article,  el passat 12 de maig va entrar en vigor la obligació de registrar la jornada dels treballadors. La mesura ha tingut un ampli ressò als mitjans de comunicació i ha estat àmpliament comentada. Per aquest motiu, des del Col·legi d’Economistes de Catalunya se’ns ha fet arribat una guia que resol els principals dubtes amb els quals es poden trobar les empreses. Concretament, la guia ha estat publicada per el Registre EAL-CGE Economistas Laborales.

Efectivament,  el  Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, publicat al BOE del passat 12 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral obliga, a partir del 12 de maig de 2019, als autònoms, les pimes i les grans empreses a registrar la jornada de treball de les seves plantilles. Amb la nova guia publicada es pretén aclarir tots els dubtes generats.

 

A continuació trobareu l’enllaç per descarregar-vos l’esmentada nova guia sobre el registre de jornada dels treballadors:

Guia_registre_jornada_treballadors

Per qualsevol dubte o qüestió sobre la matèria, estem a la vostra disposició.

Departament laboral

[:ca]Obligatorietat del registre horari dels treballadors[:]

Registre horari obligatori 12 de maig de 2019

[:ca]La darrera novetat que ens va deixar el govern socialista abans de la convocatòria electoral va ser la publicació del Reial Decret 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral.

La principal novetat introduïda per aquest reial decret és la obligatorietat per part de les empreses d’establir un registre de control horari de la jornada laboral dels seus treballadors. Es tracta d’una qüestió força polèmica i que en els darrers anys havia portat molta cua i que, actualment, estava a l’espera d’una sentència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Amb el nou reial decret, la qüestió ha quedat finalment pacificada, si bé probablement el resultat no agradarà gaire a la majoria de les empreses.

És important ressaltar que la mesura no distingeix entre petites o granes empreses. Per tant, un autònom que tingui treballadora, per exemple, ja es veu afectat per la mesura.

Registre de jornada diària

Obligatorietat de registrar l’hora d’entrada i sortida de cada treballador. El termini màxim per establir-lo és el proper 12 de maig de 2019. El sistema és lliure, si bé es recomana consensuar aquest amb els treballadors.

És important tenir en compte que l’absència d’aquest registre de jornada suposarà una infracció laboral greu, amb un import màxim de 6.250 euros.

Foment de contractació de persones aturades

S’estableix també una bonificació de 1.300 euros per contractació d’homes aturats de llarga duració i 1.500 per a dones. S’entén per aturat de llarga duració aquell que hagi estat inscrit a l’INEM per un període superior als 12 mesos.

També hi ha altres bonificacions lligades al sector turístic i al del personal agrari.

Si necessiteu més informació al respecte, no dubteu en contactar-nos a info@fika.cat

Departament laboral[:]

[:ca]Novetats laborals en materia d’igualtat de gènere[:]

Mesures reial decret igualtat de genere

[:ca]Coincidint amb el dia internacional de les dones, el passat 8 de març va entrar en vigor el nou Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’ocupació. La mesura més destacada ha sigut l’equiparació dels permisos de paternitat i maternitat a 16 setmanes, però la nova normativa, publicada al BOE el 7 de març, conté altres novetats importants en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral que cal subratllar.

OBLIGATORIETAT DE PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES

S’estén la oblición d’elaborar un pla d’igualtat a les empreses que tenen una plantilla de 50 o més treballadors. Així mateix, s’estableix un termini transitori de tres anys perquè les empreses de més de 50 treballadors elaborin i apliquin un pla d’igualtat, dos anys per a les de 100 a 150 i un any per a les de 150 a 250.

El contingut mínim dels plans d’igualtat s’amplia per integrar també aspectes retributius i plans de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

I també es crea un Registre de Plans d’Igualtat de les Empreses, on les empreses estan obligades a inscriure els seus plans d’igualtat.

IGUALTAT DE REMUNERACIÓ

El Reial Decret introdueix el concepte de trebll d’igual valor per remarcar el dret de tots els treballadors a tenir una remuneració que és correspongui amb la feina desenvolupada. Així, a partir d’ara, s’estableix l’obligació empresarial a pagar per la prestació d’un treball del mateix valor la mateixa retribució. No es pot produir cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions d’aquella.

A més, per a la seva comprovació, l’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.  Les persones treballadores tenen dret a accedir, a través de la representació legal dels treballadors a l’empresa, al registre salarial de la seva empresa. Continue reading “[:ca]Novetats laborals en materia d’igualtat de gènere[:]”

Pujada de la quota d’autònoms pel 2019

Pujada de quotes a autònoms el 2019

Es tracta d’una qüestió a la qual el Govern portava mesos donant voltes i sobre la qual finalment s’ha arribat a un consens entre Govern, sindicats i representants d’associacions d’autònoms. Així doncs, a partir de l’1 de gener de 2019 tindrem un augment de les cotitzacions a canvi de majors cobertures socials per a l’autònom.

En absència (un any més) de Pressupostos Generals, s’ha aprovat l’augment de l’1,25% de la base mínima de cotització d’autònoms al costat d’un tipus de cotització del 30% que inclou noves cobertures socials.

Autònoms persona física:

D’aquesta manera la base mínima de cotització de l’autònom passarà dels 932,70 euros de 2018 a 944,40 euros a partir de l’1 de gener de 2019.

Aquests increments deixen una pujada de gairebé 5 euros mensuals, 53 euros anuals, en concepte de quota d’autònoms que se situa en 283,3 euros al mes a 2019. Continue readingPujada de la quota d’autònoms pel 2019

Campanya contra els “falsos autònoms”. Estàs preparat?

Inspecció de treball fa nova campanya contra els falsos autònoms

Un dels objectius de l’actual Govern Central és la d’acabar amb la figura del coneguts col·loquialment com a “falsos autònoms“.  Amb aquest objectiu, s’estan intensificant les inspeccions de treball en determinats sectors, i també s’ha dut a terme una campanya d’enviaments massius de cartes perquè els afectats regularitzin la seva situació voluntàriament.

El Govern calcula que a Espanya hi ha actualment 130.000 “falsos autònoms” i el passat dia 3 de setembre el President Pedro Sánchez va anunciar que, des de l’inici de la campanya ja s’han regularitzat un total de 8.000.

Què és un fals autònom?

Un “fals autònom” és un treballador que està cotitzant al règim especial de treballadors autònoms (RETA) quan en realitat hauria d’estar cotitzant al règim general de l’empresa per qui treballa.

Què determina si l’autònom és o no “fals“?

Les característiques d’un “fals autònom” són:

  • Duu a terme la seva activitat sota l’àmbit d’organització, supervisió i direcció de l’empresa per qui treballa.
  • No té infraestructura productiva pròpia
  • No hi ha diferències amb altres treballadors per compte aliena de l’organització

Quina diferència hi ha entre un “fals autònom” i un TRADE?

El TRADE és un treballador autònom depenent. És a dir, es tracta d’un autònom que actua de manera independent i autònoma, però que factura un 75% o més dels seus ingressos a una sola empresa. Aquesta figura és legal i té uns drets específics reconeguts, com per exemple tenir una cobertura d’accidents de treball.

El “fals autònoms” acostuma també a facturar la major part dels seus ingressos a un sol client. Per tant, el que el diferencia del TRADE són els elements destacats en l’apartat anterior (organització i infraestructura pròpia i i diferenciació dels treballadors en plantilla).

Què fer si tens un “fals autònom” treballant a la teva empresa?

El nostre consell es regularitzar la situació per evitar sancions i problemes majors . Si us poseu en contacte amb nosaltres, us explicarem com i us ajudarem a minimitzar riscos en aquest àmbit.

Què fer si ets un “fals autònom“?

En aquest cas, et proposaríem una visita inicial per tal d’estudiar la teva situació en concret i determinar si, efectivament, el teu cas és el d’un “fals autònom” segons els criteris de la Inspecció de Treball o no. I, depenent del cas, miraríem d’orientar-te i trobar la millor solució al teu cas.

Meritxell Ventura – advocada