Els autònoms societaris també podran aplicar la tarifa plana

La Tarifa plana ha estat un bon instrument per a la creació d’ocupació per part dels autònoms persona física, però en el cas dels autònoms societaris la Seguretat Social no els hi reconeixia aquest dret.

Molts d’aquests autònoms societaris van recórrer i al final el Tribunal Suprem ha reconegut el dret a accedir a la bonificació de Tarifa Plana en les quotes de la Seguretat Social a tots els autònoms societaris, mitjançant la sentència número 3887/2019, la qual podria crear jurisprudència i obligaria a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) a donar d’ofici aquesta prestació als autònoms propietaris d’una societat mercantil.

A més, a part de declarar el dret a la aplicació dels benèfics de la Tarifa Plana, segons s’exposa a la sentència també obligaria a la TGSS a reintegrar les diferències de cotitzacions consegüents. Una decisió de l’Alt Tribunal que sens dubte es basa en el fet de que al llistat de beneficiaris de la Tarifa Plana no estan expressament detallats ni exclosos els autònoms societaris.

Així doncs aquesta decisió del Suprem fa que els autònoms societaris, sigui quin sigui el tipus de societat, tinguin els mateixos drets i estiguin en igualtats de condicions que els autònoms persona física per accedir a la prestació.

Com a últim punt interessant la decisió del Suprem també permet, segons els experts, reclamar a la TGSS la prestació per part d’aquells autònoms societaris que ja estiguessin donats d’alta, sempre que no hagi transcorregut més de quatre anys des de el cobrament de la primera quota com autònom societari.

El procediment a seguir pels autònoms societaris per reclamar aquesta bonificació seria el següent:
• Presentar un escrit davant la TGSS sol·licitant la devolució dels pagaments indeguts per no aplicació de la Tarifa Plana.
• La Administració té un termini de sis mesos per resoldre la petició.
• Si li deneguen la devolució, el propietari de la societat haurà de presentar un recurs d’alçada.
• Aleshores la Seguretat Social té un termini de tres mesos per contestar.
• I si la TGSS no resol el recurs d’alçada, s’haurà de presentar recurs per la via judicial de Contenciós-Administratiu.

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem a recuperar les quotes de la Seguretat Social potencialment bonificades.

Departament laboral

Leave a Reply