Els detalls de la línia d’avals ICO del Govern

Ahir dijous 26 de març es va publicar al BOE l’acord del Consell de Ministres pel qual s’aproven les característiques del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per a empreses i autònoms, per a paliar els efectes econòmics del COVID-19.

Encara no es coneix la totalitat dels detalls d’aquest nou mecanisme de finançament aprovat, ja que en el propi text s’estableix el termini de 10 dies a l’ICO perquè posi en marxa de manera efectiva la línia d’avals. Ara bé, sí que han quedat establerts les grans línies que tindrà la línia d’avals de l’ICO. Són aquestes:

Quina és la finalitat de la línia d’avals?

La línia d’avals té per objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.

Quin finançament avalarà l’ICO?

Préstecs i altres operacions atorgats a empreses i autònoms que tinguin domicili social a Espanya i s’hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que:

  • Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats amb posterioritat a el 17 de març de 2020.
  • Els beneficiaris no figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos de Banc d’Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de el 2019.
  • Els beneficiaris  no estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020.

Quin import màxim es podrà avalar per a cada empresa?

No hi ha un import màxim, però la gestió i tramitació varia en funció si l’import és inferior o superior 1,5 milions d’euros.

Qui aprova o denega l’operació?

La decisió d’aprovar o no la concessió del finançament serà de l’entitat financera.

Quin percentatge del risc avala l’ICO?

En el cas de pimes i autònoms l’aval ascendirà com a màxim a l’80% de l’operació. En empreses que no reuneixin la condició de pime l’aval de cobrir com a màxim el 70% de noves operacions i el 60% d’operacions de renovació.

Quin és el termini de sol·licitud?

El finançament mitjançant aquests nous avals de l’ICO s’inicia en el moment que l’ICO els posi en marxa (màxim 10 dies des d’ahir) i acaba el proper 30 de setembre de 2020.

Quin és el venciment màxim de l’aval?

El termini de l’aval emès coincidirà amb el termini de l’operació fins a un màxim de 5 anys.

També val la pena que tingueu en compte el següent:

Informació important: Heu de saber que les entitats financeres que s’acullin a aquesta línia d’avals es comprometen a mantenir al menys fins 30 de setembre de 2020 els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i en particular, a aquells clients els préstecs dels quals resultin avalats.

A falta d’acabar de conèixer els detalls, us recomanem que aprofiteu aquestes línies d’avals per a finançar les pèrdues econòmiques i les tensions de tresoreria provocades per l’actual conjuntura.

Estem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

 

 

 

Leave a Reply