Els nous ajuts per a autònoms juny 2021

Els ajuts que els autònoms venien percebent fins ara van acabar el passat 31 de maig. Per a renovar-los, el Govern de l’Estat va publicar el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.

Els nous ajuts per a autònoms queden de la següent forma:

Exoneració de la cotització dels autònoms que han rebut ajuts

La primera mesura que s’ha aprovat és que aquells autònoms que han rebut els ajuts fins a 31 de maig i que ja no demanin cap altra prestació (perquè s’han recuperat), se’ls aplicaran les següents bonificacions:

a) 90% de les cotitzacions corresponents a al mes de juny.
b) 75% de les cotitzacions corresponents a al mes de juliol.
c) 50% de les cotitzacions corresponents a el mes d’agost.
d) 25% de les cotitzacions corresponents a al mes de setembre.

Autònoms afectats per una suspensió temporal de l’activitat restriccions covid

En els propers quatre mesos, els autònoms que hagin de tancar el seu negoci com a conseqüència d’una resolució d’una autoritat pel covid, tindran dret al següent ajut:

 • 70% de la base mínima de cotització
 • Es cobrarà pels pels dies que estigui vigent la mesura de suspensió afectada
 • Els mesos que es percebi la prestació s’exonerarà l’autònom del pagament de la quota d’autònoms
 • El termini per a sol·licitar-la és de 21 dies des de l’inici de la mesura de suspensió aprovada per l’autoritat.

Renovació ajut per autònoms amb activitat reduïda per la pandèmia

Els autònoms que ja venien cobrant els ajuts fins a 31 de maig o aquells que vegin que ara compliran els requisits, podran cobrar la prestació fins al proper 30 de setembre.

Els requisits que s’han de complir són els següents:

 • Reducció del 50% dels ingressos del segon i tercer trimestre de 2021 respecte el segon i tercer trimestre de 2019.
 • Rendiments nets del segon i tercer trimestre de 2021 inferiors a 7.980 euros.
 • La sol·licitud s’ha de dur terme fins el 21 de juny de 2021.
 • L’autònom que rebi aquest ajut haurà de seguir pagant la quota d’autònoms i la mútua li abonarà, juntament amb la prestació, l’import de la cotització per contingències comuns.

Nou ajut per aquells autònoms que no tinguin dret a l’anterior ajut

Aquells autònoms que no tinguin dret a l’ajut que hem explicat en el punt anterior i que estiguessin percebent, fins ara, l’ajut, tindran dret a un ajut de naturalesa extraordinària.

Els requisits d’aquest ajut són:

 • Rendiments del segon i tercer trimestre de 2021 superiors a 6.650 euros.
 • Ingressos de l’activitat del segon i tercer trimestre de 2021 inferiors als del primer trimestre de 2020.
 • La quantitat de l’ajut serà del 50% de la base mínima de cotització.
 • El termini per a sol·licitar-la és fins el 21 de juny de 2021.
 • L’autònom que rebi aquest ajut haurà de seguir pagant la quota d’autònoms i la mútua li abonarà, juntament amb la prestació, l’import de la cotització per contingències comuns.

Si voleu renovar o sol·licitar algun d’aquest ajuts cal que us poseu en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a comptabilitat@fika.cat

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

2 Replies to “Els nous ajuts per a autònoms juny 2021”

 1. Hola bon dia jo vaig rebre la prestació fins el 31 de maig per la mútua i vaig demanar un altre per la situació de crisis i només m’han reduït la quota i necessito una prestació on puc aculli-me . Moltes gràcies salutacions

Leave a Reply