Nou impost sobre emissions de CO2 dels vehicles

El Govern ha aprovat, en data 29.10.2019, el Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, el qual introdueix algunes modificacions en l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Aquesta llei vol contribuir a superar les dificultats pròpies de coordinació i possibilitar que les administracions nacional i local, i també els diversos sectors socioeconòmics, siguin coherents en llurs planificacions sectorials amb els objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle i d’adaptació als impactes del canvi climàtic.

La principal novetat es la aprovació d’un tribut que té com a objecte gravar les emissions de CO2 de cotxes, furgonetes i motocicletes per l’efecte d’hivernacle que produeixen en l’atmosfera i la seva repercussió en l’escalfament global del planeta.

Aquest impost s’emmarca dins del que s’anomena politica fiscal verda com una eïna imprescindible davant la crisi ambiental i d’emergència climàtica, i gravarà tots els turismes i vehicles lleugers, per l’any 2019 i també les motocicletes per a l’any 2020.

La aportació econòmica de cada vehicle anirà en funció de la fórmula per calcular les emissions de CO2 i el període de pagament serà entre l’1 i el 20 de novembre de l’any següent al de la meritació (31 de desembre).

La previsió de recaptació potencial estimada és de 150 milions d’euros anuals quan el tribut estigui plenament implementat, és a dir, quan el liquidin els turismes, els comercials lleugers i les motocicletes i amb caràcter finalista, el cent per cent de la recaptació d’aquest tribut es destinarà a nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons del patrimoni natural i la biodiversitat.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Deja un comentario