FAQS sobre ERTOs, ajudes i impostos

Ens sap greu dir-ho, però la gestió econòmica de la crisi actual per part del Govern Central és força desconcertant. Hem de lamentar que els reials decrets aprovats són ambigus i generen incertesa en uns moment en que, precisament, s’hauria de transmetre confiança a les empreses.

Aquesta ambigüitat normativa ha provocat que diversos organismes oficials s’hagin vist obligats a publicar documents de resolució de dubtes referents a ERTOs, ajudes i impostos. Aquí us destaquem les que creiem us poden ser més útils:

PREGUNTES RESOLTES PEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

En aquest document trobareu 25 preguntes i 25 respostes sobre aspectes controvertits relatius a les mesures econòmiques aprovades arran la crisi del coronavirus.

Valorem molt positivament que el Consejo General de Economistas hagi fet aquest pas endavant i expressi la seva opinió sobre aspectes tan controvertits com si els autònoms societaris queden inclosos a les ajudes, la justificació del descens de vendes per autònoms que tributen per mòduls, la interpretació sobre el compliments dels requisits per la moratòria hipotecària, l’ús de certificats electrònics caducats, entre d’altres.

PREGUNTES RESOLTES PER LA AEAT

Una altra prova de la complexitat de la qüestió és que l’Agència Tributària (Hisenda) s’ha vist també obligada a publicar aquest document.

Es tracta d’un document amb més de quaranta preguntes i respostes de com afecten les mesures adoptades en l’àmbit tributari. Es resolen sobretot aspectes relacionats en terminis de procediments, ajornaments i fraccionaments, inspeccions tributàries en curs, entre d’altres.

Recordem que els documents com aquest elaborats per l’administració tributària tenen l’efecte de generar confiança legítima. Per tant, emparen els comportaments dels obligats tributaris que es basin en els mateixos.

PREGUNTES RESOLTES PER LA ATC

L’Agència Tributària de Catalunya també ha cregut oportú publicar aquest document on es resolen qüestions sobre com afecten les novetats legislatives als impostos que gestiona la Generalitat de Catalunya.

Es resolen dubtes sobre els terminis de presentació i pagament d’autoliquidacions, la suspensió de procediments tributaris, recursos i també sobre procediments inspectors.

PREGUNTES RESOLTES PEL DEPARTAMENT DE TREBALL

Per últim, volem posar a la vostra disposició també aquest document que ha elaborat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’un document molt útil ja que estableix els criteris de l’autoritat laboral en la gestió dels expedients de regulació d’ocupació per força major que s’estan gestionant massivament al país en aquests moments.

També resol determinats dubtes en relació a diversos aspectes laborals relacionats amb el coronavirus.

Bé, com podeu veure, estem distrets amb l’estudi d’aquests documents, però celebrem, almenys, que les diferents administracions defineixin els seus criteris en un moment on la inseguretat jurídica és màxima.

Santiago Alarcón

Santiago Alarcón - Economista Sabadell

 

 

 

 

 

Leave a Reply