Gestoria comptable Sabadell

Gestió comptable

Posar en valor la comptabilitat

Volem posar en valor la comptabilitat: una gestió comptable ortodoxa i ordenada té dos avantatges per a l’empresa:

  • Ens proporciona seguretat i fiabilitat per complir amb les obligacions fiscals de l’empresa.
  • Ens aporta informació molt valuosa per a la gestió empresarial i la presa de decisions.

Som experts en comptabilitat i finances, col·legiats al Col·legi d’Economistes de Catalunya,  i apostem per les noves tecnologies per poder tenir la comptabilitat al dia i poder posar a disposició del client informes periòdics sobre la marxa de l’empresa.

Els nostres serveis comptables

Gràcies a les noves tecnologies, establim canals de comunicació innovadors entre el client i el despatx que ens permeten poder tenir la teva comptabilitat al dia.

D’aquesta manera, podem proporcionar-te informes econòmics actualitzats de manera periòdica sobre la marxa de la teva empresa.

Aquesta sistemàtica de treball també ens permet tenir un temps de resposta inferior al de les gestories tradicionals a l’hora de subministrar-te la informació comptable que necessitis.

Hi ha empreses que, pel seu volum o complexitat, necessiten portar la comptabilitat directament des de la pròpia empresa.

Ens desplacem periòdicament a l’empresa per revisar i verificar que la comptabilitat s’estigui duent de manera correcta.

A tancament d’exercici, importem la comptabilitat al nostre software ERP de gestió i fem una revisió completa i exhaustiva de tota la comptabilitat abans de fer el tancament definitiu de l’exercici.

Confeccionem els balanços de tancament d’exercici de l’empresa i confeccionem tots els documents que conformen els llibres comptables en format digital.

També ens encarreguem de presentar al Registre Mercantil corresponent els llibres comptables, conservant-ne sempre una còpia de seguretat digital per si s’extravia el document original.

Els comptes anuals estan formats, com a mínim, de balanç de situació, compte de resultats i memòria explicativa de la marxa econòmica de l’empresa durant l’exercici.

En les empreses més grans, també cal confeccionar l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net, l’Estat de Fluxes d’Efectiu i acompanyar el dipòsit de comptes de l’informe d’auditoria i l’informe de gestió.

Som experts en la confecció de tots aquests documents i també ens encarreguem de la presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil.

Sovint l’empresa necessita acreditar la seva solvència davant un tercer, com pot ser un proveïdor, una agència qualificadora de risc o una entitat financera.

En aquests casos, és molt important lliurar uns balanços fets per un professional, ben repassats i donin una bona imatge de l’empresa vers el tercer.

Tant si et fem la comptabilitat des del despatx, com si ets tu qui porta la comptabilitat des de la pròpia empresa, et confeccionem els balanços amb la màxima urgència i professionalitat per tal que tinguis la màxima agilitat en la teva gestió.

Si no sabem el que guanyem o el que perdem, difícilment podrem gestionar la nostra empresa amb certes garanties.

Per aquest motiu, el nostre objectiu com a despatx és que tinguis la comptabilitat actualitzada i correcta. Amb la màxima periodicitat, t’enviem informes de com va la teva empresa.

Però no ens limitem a enviar-te l’informe, sinó que analitzem la teva informació econòmica per tal d’assessorar-te i aconsellar-te perquè puguis prendre les millors decisions

100%
COMPTABILITAT AL DIA
100%
INFORMES FINANCERS
100%
TECNOLOGIA I GESTIÓ

Coneix els nostres altres serveis:

Gestió laboral

Al teu costat per ajudar-te en la gestió laboral de l'empresa.

Més info...

Gestió tributària

Ens encarreguem de tot allò relacionat amb Hisenda

Més info...