Home > Gestoria laboral Sabadell

Gestoria laboral Sabadell

Gestió laboral

Advocats laboralistes experts

No som una simple gestoria laboral, sinó que som advocats laboralistes que gestionem l’àrea laboral dels nostres clients des d’una perspectiva jurídica integral.

Una gestoria laboral tradicional es limita a fer nòmines i, quan sorgeix un problema amb algun treballador, deriva l’expedient cap a un advocat laboralista extern. Nosaltres, en canvi, supervisem i organitzem tota l’operativa laboral dels nostres clients des d’un inici i amb la màxima seguretat jurídica per l’empresa. D’aquesta manera, aconseguim prevenir incidències i conflictes laborals amb els treballadors.

De tota la gestió laboral se n’encarreguen de primera mà els nostres partners legals, W Legal Desk. La seva visió internacional i la seva dilatada experiència jurídica són una garantia per als reptes a què s’enfronten les empreses en un món tan canviant com l’actual.

L’interessaria que estudiéssim el seu cas? Reuneix-te amb nosaltres gratuïtament i li trobarem la millor solució pel vostre negoci.

Els nostres serveis laborals

Quan comencem a treballar amb un client nou, fem una auditoria laboral completa per revisar, entre altres coses, que els convenis s’apliquin correctament, que els treballadors estiguin correctament enquadrats, que l’empresa gaudeixi de totes les bonificacions possibles o que els procediments laborals interns siguin correctes.

Es calculen les nòmines amb el temps suficient perquè l’empresa les pugui rebre amb l’antelació necessària per preveure’n el pagament.

Quan hi ha una actualització de convenis o un canvi en els tipus de retenció, informem el client de la millor manera d’adaptar-se al canvi.

Els acomiadaments objectius en una empresa es poden produir per dos motius:

· Per causes econòmiques: quan l’empresa es troba en situació de pèrdues o amb un descens de la facturació d’almenys tres trimestres consecutius.

· Per causes organitzatives: quan ho requereixin canvis organitzatius a l’empresa.

En ambdós casos és molt important disposar d’un informe que justifiqui les mesures adoptades per no generar una situació d’indefensió al treballador.

Nosaltres oferim un servei integral: confeccionem un informe pericial signat per un economista i una carta d’acomiadament objectiu redactada per un advocat laboralista expert. D’aquesta manera, l’empresa disposa de les màximes garanties a l’hora d’afrontar un eventual judici.

Els acomiadaments disciplinaris són complicats de justificar. Malauradament per les empreses, la jurisprudència laboral és molt favorable al treballador.

Per aquest motiu, és molt important poder documentar molt bé totes les actuacions disciplinàries que es duguin a terme en l’àmbit laboral.

Nosaltres t’assessorem en tot moment sobre els drets i els mecanismes a l’abast de l’empresa en aquestes situacions.

La conflictivitat laboral sovint desemboca en una situació contenciosa entre l’empresa i un o més treballadors.

Som especialistes en aquesta mena de situacions, tant en procediments de conciliació (CEMAC) com en un eventual judici laboral.

Els nostres serveis jurídics laborals tenen una àmplia experiència en la defensa jurídica de les empreses. Contacta amb nosaltres i ajudarem la teva empresa a trobar la millor solució.

Un expedient de regulació d’ocupació, popularment conegut com a ERO, és un procediment a partir del qual una empresa demana a l’autoritat laboral un permís per suspendre o acomiadar treballadors.

En determinats supòsits, l’extinció o la suspensió de les relacions laborals s’han de canalitzar a través d’aquest instrument.

Tenim una àmplia experiència en la preparació i sol·licitud d’aquesta mena d’expedients. Posa’t en contacte amb nosaltres i te n’informarem més detalladament.

Les circumstàncies de les empreses són molt canviants. Tanmateix, una legislació laboral protectora envers el treballador i els alts costos d’acomiadament fan molt difícil que les empreses puguin ajustar les seves plantilles a cada un dels diferents escenaris.

Auditem laboralment la teva empresa i determinem quina és la millor manera d’adaptar la plantilla a un descens de l’activitat. Negociem en nom de l’empresa amb el comitè d’empresa i mirem d’assolir els acords globals més avantatjosos per a les parts.

Les empreses es troben més i més internacionalitzades. Per aquest motiu, cada vegada és més freqüent parlar de treballadors impatriats, treballadors expatriats, treballadors que presten serveis a l’estranger, etcètera.

Coneixes realment tots els condicionants laborals i fiscals que implica la mobilitat dels treballadors?

La nostra visió internacional de negoci ens ha convertit en grans experts en aquesta matèria. Contacta amb nosaltres i estudiarem el teu cas per donar-te la millor solució per a la teva empresa.

Coneix els nostres altres serveis:

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: