Inscripció prèvia necessària per accedir als ajuts de la Generalitat

Arran del desgavell que hi ha hagut en el sistema d’atorgament d’ajuts a autònoms per part de la Generalitat de Catalunya, aquesta setmana s’ha decidit implantar un sistema de registre previ. Aquí us n’expliquem tots els detalls:

Inscripció prèvia obligatòria

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries.

L’ordre en que l’autònom s’inscrigui en aquest registre no té rellevància a l’hora de concedir o no cada ajut.

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris i sense cap altre tràmit per part la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, omplert amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

El dret de la persona interessada a percebre l’ajut no neix fins al moment que es dicti la resolució d’atorgament corresponent.

Qui es pot inscriure?

  1. Autònoms persones físiques que tinguin negocis on no hi hagi més de 6 treballadors (amb autònoms inclosos).
  2. Autònoms societaris d’empreses amb un màxim de 3 socis. Entre socis i treballadors no es pot superar la xifra de 6.
  3. Autònoms de societats cooperatives amb un màxim de 3 socis. Entre socis i treballadors no es pot superar la xifra de 6.

Queden descartats els autònoms col·laboradors.

Quins requisits s’han de complir?

  1. Tenir el domicili fiscal a Catalunya
  2. Estar donat d’alta d’autònoms des d’abans de l’1 doctubre de 2020.
  3. Base imposable igual o inferior a 35.000 euros en el darrer exercici.
  4. Rendiment de l’activitat en els tres primers trimestres de 2020 inferior a 13.125 euros

Quin termini hi ha per inscriure’s?

El termini per a la inscripció serà des del dia 30 de novembre a les 9h fins el 7 de desembre a les 15h.

Per tant, els autònoms que compliu els requisits, és molt important que us apunteu abans del dia 7 de desembre. De no fer-ho, quedaríeu exclosos dels ajuts que es vagin aprovant a mesura que hi hagi pressupost.

Aquí teniu l’enllaç per a poder fer la inscripció. Tingueu en compte que no s’habilitarà fins dilluns 30 a les 9h.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o qüestió.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply