Les claus del permís retribuit recuperable

Aquí us fem un resum de les principals característiques del permís retribuït recuperable que va aprovar ahir el govern mitjançant el Reial Decret 10/2020, i que es va publicar al BOE a tocar de la mitjanit.

En essència, la mesura és la següent: els treballadors afectats deixaran d’anar al seu centre de treball fins al dia 9 de març, seguiran cobrant igual, però hauran de recuperar les hores no treballades durant la resta de l’any.

A qui afecta?

El primer que cal aclarir és que no afecta a treballadors autònoms. Només afecta a treballadors per compte aliena que treballin per empreses o entitats públiques o privades. Tampoc afecta als treballadors que estiguessin teletreballant.

A més, no afecta tampoc a totes les activitats que ja van quedar interrompudes amb la declaració d’estat d’alarma. Ni tampoc tots aquells treballadors que treballin en activitats considerades essencials.

Quines són aquestes activitats essencials?

El reial decret inclou un annex amb totes les activitats considerades essencials. El trobareu a la pàgina número 7 d’aquest document d’aquest document.

L’empresa ha de seguir pagant la nòmina als treballadors?

Sí, l’empresa ha de continuar pagant la nòmina al treballador com si hagués vingut a treballar.

I l’empresa rebrà alguna ajuda o bonificació de l’Estat mentrestant?

No. Cap ajuda.

I què suposa pels treballadors afectats?

Els treballadors afectats hauran de recuperar les hores d’aquests dies de permís pactant amb l’empresa. Es podran recuperar fins a 31 de desembre de 2020.

Les empreses afectades han de tancar?

No,  no han de tancar. A més, tenen la possibilitat d’establir quins treballadors han de seguir treballant per tal que no s’aturi del tot l’activitat.

Quan comença a aplicar la mesura?

La mesura va entrar en vigor ahir dia 29 de març perquè es va publicar al BOE abans de la mitjanit. Ara bé, s’ha inclòs una disposició adicional perquè durant el dia d’avui (30 de març) les empreses puguin adaptar-se a la situació.

Departament laboral

Fika Economistes i Advocats

 

Leave a Reply