No es poden deduir els donatius a escoles concertades

Com és sabut, tradicionalment les escoles concertades i privades han creat fundacions o organismes similars per vehicular part de les quotes mensuals que paguen les famílies. Entre d’altres avantatges, això permetia que les famílies poguessin deduir a la renda aquestes aportacions.

El Registre d’Economistes i Assessors Fiscals, aquest passat mes de desembre va informar que l’Agència Tributària ha iniciat una campanya per a comprovar i no permetre aquesta mena de de deduccions.

Hisenda considera que les quotes mensuals o per matriculació que paguen les famílies a les escoles concertades no es poden considerar donacions, sinó una contraprestació d’un servei prestat pel centre. 

El caràcter periòdic mensual dels pagaments juntament amb el cessament en el moment en què els alumnes finalitzen els seus estudis i l’import fix en funció del nombre de fills que són alumnes del centre ens permeten rebutjar l’existència d’una donació.

De moment, aquesta campanya ha començat a Astúries, no ja s’han rebut nombrosos requeriments. Ara bé, tenint en compte l’alt percentatge d’escoles concertades que hi ha a Catalunya, no seria d’estranyar que, en breu, veiéssim com la campanya es fa també extensiva aquí.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply