Nou model 233 per guarderies i centres educatius

Aquesta novetat està relacionada amb un incentiu per a facilitar la conciliació de la via laboral amb la familiar. Es busca incentivar que les mares puguin tornar a la feina amb el recolzament de les llars d’infants.

Amb aquest objectiu, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 va modificar l’article 81 de la Llei de l’IRPF, establint que l’import de la deducció per maternitat (1.200 euros) es pogués incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet en el període impositiu despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats.

L’apartat 5 de l’esmentat article 81 estableix l’obligació d’informació que han de complir les guarderies o centres infantils, obligació desenvolupada per l’apartat 9 de l’article 69 del Reglament de l’IRPF.

En conseqüència, Hisenda ha habilitat el model 233 de (Declaració Informativa Per Despeses En Guarderies O Centres D’educació Infantil Autoritzats), el qual s’ha de presentar el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l’any immediatament anterior.

Com a excepció, aquest primer any el termini de presentació s’allarga fins el 15 de febrer de 2019.

(La imatge que il·lustra aquest article és del quadre del pintor impressionista alemany Max Liebermann anomenat Kindergarten in Amsterdam 1880)

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply