Els detalls del nou ajut a autònoms

Escrivm aquest article per aclarir alguns dels dubtes que han sorgit amb les noves ajudes per a treballadors autònoms.

Tots aquells autònoms que estiguessin cobrant la prestació per cessament d’activitat fins al 30 de juny, ara poden triar entre dues opcions: (no comptibles entre si)

Bonificació de les quota d’autònoms

En primer lloc, poden acollir-se a la bonificació de la seva pròpia quota d’autònoms:

  • 100% de la bonificació de la quota del mes de juliol
  • 50 % de la bonificació de la quota del mes d’agost
  • 25% de la bonificació de la quota del mes de setembre

Reiterem que aquestes bonificacions no són compatibles amb el cobrament de la prestació per cessament d’activitat en el mateix període de temps.

Prestació per cessament d’activitat

Per poder beneficiar-se d’aquesta prestació, cal complir els següents requisits:

  • Patir una caiguda de la facturació d’almenys el 75% en el tercer trimestre (ulio, agost i setembre) de 2020 respecte del tercer trimestre de 2019.
  • No haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros (1.939,58 euros mensuals).
  • Estar afiliats i en alta en el règim especial de treballadors per compte propi (RETA) amb un període mínim de cotització per cessament d’activitat de al menys 12 mesos.
  • Trobar-al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

La prestació es pot sol·licitar amb caràcter previ de l’1 al 15 de juliol. En cas que, posteriorment, no es complissin els requisits, s’haurà de retornar durant el mes d’octubre.

La prestaciò, lògicament, és compatible amb el desenvolupament de l’activitat econòmica. Però és incompatible, com s’ha comentat anteriorment, amb la bonificació de la bonificació de la quota.

La quantitat de la prestació serà el 70% de la base reguladora i, a més, suposa l’exoneració de la quota per contingències comunes.

Un element important és que aquells autònoms que estaven pagant la tarifa plana, normalment no cotitzen per cessament d’activitat. Per tant, és previsible que els autònoms cotitzant per tarifa plana no puguin tenir dret a la prestació. 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte sobre la qüestió.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply