Noves ajudes a autònoms BOE 30/09/2020

El Reial-Decret Llei 30/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació porta bones notícies per als autònoms. En concret, es millora de manera considerable la situació que teníem en el trimestre anterior pel que fa a les prestacions de les que poden beneficiar-se els autònoms que estan passant dificultats econòmiques per la pandèmia.

Aquestes són les novetats en matèria de prestacions per a autònoms:

Nova prestació extraordinària per autònoms amb activitat suspesa

S’introdueix una nova prestació per aquells autònoms que es vegin afectats per una suspensió temporal de la seva activitat per motius de salut pública.

Característiques:

 • Aquesta prestació la podran rebre aquells autònoms l’activitat dels quals es vegi suspesa per l’autoritat competent com a mesura de contenció del virus.
 • Caldrà estar d’alta d’autònoms i al corrent de pagament de les quotes.
 • La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització (470 euros mensuals) (un 20% superior per a famílies nombroses).
 • La prestació es cobrarà pels dies que duri la suspensió forçada de l’activitat.
 • S’exonerarà per aquests dies la quota d’autònoms. L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament d’activitat fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura.
 • També podran beneficiar-se de la prestació els autònoms cooperativistes.
 • S’ha de tramitar a través de les mútues.
 • Cal fer la sol·licitud dins els 15 dies posteriors d’entrada en vigor de l’acord o resolució de cessament d’activitat.

Nova prestació extraordinària per a autònoms exclosos de les anteriors prestacions

Al trimestre anterior, determinats autònoms van quedar exclosos de les ajudes. Estem parlant d’aquells que tenien menys d’un any d’antiguitat o aquells que estaven beneficiant-se de la tarifa plana.

Ara, afortunadament, es corregeix aquesta situació injusta i s’estableix una nova prestació amb les següents característiques:

Requisits:

 • Estar donat d’alta d’autònoms amb anterioritat a l’1 d’abril de 2020 i al corrent de pagament de les quotes.
 • No tenir dret a l’anterior prestació per cessament d’activitat
 • No tenir ingressos de l’activitat en l’últim trimestre de 2020 superiors al salari mínim interprofessional.
 • Tenir una caiguda d’ingressos en el quart trimestre de 2020 del 50% respecte al primer trimestre de 2020.

Prestació:

 • La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització (470 euros mensuals)
 • Es cobrarà des de l’1 d’octubre de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos. (fins el 31 de gener de 2021)
 • S’ha de presentar dins els primers 15 dies naturals d’octubre.
 • S’exonerarà a l’autònom de l’obligació de cotitzar.

La prestació es tramitarà també a través de les mútues i també és extensiva als autònoms cooperativistes. A partir d l’1 de març de 2021 es revisaran totes les resolucions provisionals acceptades per comprovar que els autònoms que han percebut la prestació hi tinguessin efectivament dret.

Nova prestació extraordinària pels autònoms de temporada

Es regula una nova prestació per aquells autònoms que, en els darrers dos anys, només haguessin treballat entre els mesos de juny a desembre. (2018 i 2019), que estaven exclosos de les anteriors prestacions per les seves activitats de temporada.

Pròrroga de la prestació per cessament d’activitat

Els treballadors autònoms que vinguessin percebent la prestació per cessament d’activitat prevista en l’article 9 de Reial decret llei 24/2020 podran continuar percebent fins el 31 de gener de 2021, sempre que durant el quart trimestre del l’any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.

També els autònoms que no hagin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre del 2020 podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat si compleixen els requisits establerts en els apartats a), b), d) ie) de l’article 330.1 de la norma i hagin percebut fins al 30 de juny, la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en l’article 17 de Reial decret llei 8/2020.

Els requisits que s’han de complir per prorrogar la prestació o, en els seu cas, sol·licitar-la si no es va gaudir de la mateixa el segon trimestre són:

Requisits:

 • Tenir una reducció de la facturació durant el quart trimestre de 2020 d’almenys el 75% en relació al mateix període de 2019.
 • No tenir duran el quart trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors als 5.818,75 euros.  (1.939,58 euros mensuals).

Característiques:

 • La prestació es percebrà màxim fins al 31 de gener de 2021.
 • Si es vol seguir percebent la prestació més enllà del 31 de gener de 2021, caldrà cessar efectivament l’activitat.
 • La prestació s’ha de sol·licitar a les mútues abans del 15 d’octubre (no inclòs).
 • A partir de l’1 de març de 2021 es comprovaran totes les prestacions concedides amb les dades del Ministeri d’Hisenda.
 • La percepció d’aquesta prestació és incompatible amb la bonificació de quotes d’autònoms. Per tant, caldrà seguir pagant-les.

Quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment sobre la matèria.

Ja us anticipem que les mútues trigaran uns dies a posar a tenir preparats els formularis i documents necessaris per a la tramitació de les prestacions.

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Arnau Bonada

 

 

Leave a Reply