Novetats fiscals 2022 (2): Pressupostos Generals de l’Estat

Amb l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat (Llei 22/2021), publicats al BOE el 28 de desembre, s’introdueixen també algunes novetats aquí us resumim les més rellevants:

Limitació aportacions als plans de pensions

Les aportacions als plans de pensions individuals es redueixen de 2.000 euros anuals a 1.500 euros anuals. Recordem que el 2019 es podien aportar fins a 8.000 euros en aquest tipus de plans.

Tributació mínima al Impost sobre Societats

Aquesta mesura només s’aplica als subjectes passius amb una xifra de negocis superior als 20 milions d’euros anuals o que tributin en règim de consolidació fiscal.

S’estableix una tributació mínima del 15% sobre la base imposable, en coherència amb els acords adoptats pels països de la OCDE. La mesura també s’aplica per als contribuents que tributen per l’Impost sobre la Renda de no Residents.

Pròrroga de límits de mòduls

Un any més, es prorroguen els límits per als contribuents en estimació objectiva a l’IRPF i el règim simplificat de IVA (popularment conegut com a sistema de mòduls). En concret, es manté la quantitat límit dels 250.000 euros anuals enlloc de la de 150.000 euros.

Interès de demora i interès legal dels diners.

Per al 2022 segueixen igual. És a dir, l’interès legal del diner en un 3,00% i l’interès de demora en 3,75%.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply