[:ca]Obligatorietat del registre horari dels treballadors[:]

[:ca]La darrera novetat que ens va deixar el govern socialista abans de la convocatòria electoral va ser la publicació del Reial Decret 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral.

La principal novetat introduïda per aquest reial decret és la obligatorietat per part de les empreses d’establir un registre de control horari de la jornada laboral dels seus treballadors. Es tracta d’una qüestió força polèmica i que en els darrers anys havia portat molta cua i que, actualment, estava a l’espera d’una sentència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Amb el nou reial decret, la qüestió ha quedat finalment pacificada, si bé probablement el resultat no agradarà gaire a la majoria de les empreses.

És important ressaltar que la mesura no distingeix entre petites o granes empreses. Per tant, un autònom que tingui treballadora, per exemple, ja es veu afectat per la mesura.

Registre de jornada diària

Obligatorietat de registrar l’hora d’entrada i sortida de cada treballador. El termini màxim per establir-lo és el proper 12 de maig de 2019. El sistema és lliure, si bé es recomana consensuar aquest amb els treballadors.

És important tenir en compte que l’absència d’aquest registre de jornada suposarà una infracció laboral greu, amb un import màxim de 6.250 euros.

Foment de contractació de persones aturades

S’estableix també una bonificació de 1.300 euros per contractació d’homes aturats de llarga duració i 1.500 per a dones. S’entén per aturat de llarga duració aquell que hagi estat inscrit a l’INEM per un període superior als 12 mesos.

També hi ha altres bonificacions lligades al sector turístic i al del personal agrari.

Si necessiteu més informació al respecte, no dubteu en contactar-nos a info@fika.cat

Departament laboral[:]

Leave a Reply