Obtén el complement d’ajuda a la infància sense necessitat de l’IMV

L’Ingrés Mínim Vital (IMV) ha tingut diferents reformes des que es va implantar l’any 2020. Una de les més rellevants va ser el desembre de 2021, on es va introduir el complement d’ajuda a la infància amb l’objectiu d’oferir una major cobertura als menors d’edat, sector vulnerable per antonomàsia.

Aquest complement d’ajuda se’n poden beneficiar les unitats de convivència que tinguin menors d’edat, i independentment de si tenen concedit l’IMV. En el cas que tinguin atorgat l’IMV no farà falta que se sol·liciti el complement d’ajuda, ja que aquest quedarà reconegut d’ofici i es podrà sumar a la renda garantida proporcionada pel primer.  Això mateix succeirà si s’ha sol·licitat l’IMV i està en tràmit i, si s’és beneficiari de la prestació de protecció familiar i es compleix el requisit d’assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33% si la unitat de convivència no ha canviat.

Els que no compleixen cap dels tres casos es pregunten: quines són les quantitats i els requisits per aconseguir el complement?

A continuació us ho expliquem:

Les quantitats

Les quantitats del complement són mensuals i per fill, variant l’import segons l’edat dels menors en qüestió:

· 100 euros mensuals per cada fill menor de tres anys.

· 70 euros mensuals per cada fill major de tres i menor de sis anys.

· 50 euros mensuals per cada fill major de sis anys i menor de divuit anys.

Com s’ha esmentat anteriorment, s’han de complir uns certs requisits perquè es pugui percebre el complement, els quals hauran d’estar dins d’uns paràmetres molt concrets en matèria d’ingressos i patrimoni.

Els límits d’ingressos

El límit de renda és el 300% de la renda garantida en l’IMV per unitat de convivència, encara que a cadascuna d’aquestes unitats se li pot aplicar un increment que dependrà de l’estructura de les unitats.

 Número de persones  Unitat de convivència   Escala d’increments API: 300% de la Renda Garantitzada (RG per un adult sol: 17.698,80 €)
2 Un adult i un menor 1,3 23.008,44
3 Un adult i dos menors 1,6 28.318,08
4 Un adult i tres menors 1,9 33.627,72
5 o més Un adult i quatre o més menors 2,2 38.937,36
3 Dos adults i un menor 1,6 28.318,08
4 Dos adults i dos menors 1,9 33.627,72
5 o més Dos adults i tres o més menors 2,2 38.937,36
4 Tres adults i un menor 1,9 33.627,72
5 o més Tres adults i dos o més menors 2,2 38.937,36
5 o més Quatre adults i un menor 2,2 38.937,36
5 o més Altres 2,2 38.937,36

Límits patrimonials

En aquest cas, el límit és el 150% del llindar de patrimoni establert per a cada unitat de convivència, encara que per a cadascuna d’elles existeix un increment, que es pot consultar en la següent taula:

  Escala d’increments Patrimoni 150%
Un adult i un menor 1,4 37.167,48
Un adult i dos menors 1,8 47.786,76
Un adult i tres o més menors 2,2 58.406,04
Dos adults i un menor 1,8 47.786,76
Dos adults i dos menors 2,2 58.406,04
Dos adults i tres o més menors 2,6 69.025,32
Tres adults i un menor 2,2 58.406,04
Tres adults i dos o més menors 2,6 69.025,32
Quatre adults i un menor 2,6 69.025,32
Altres 2,6 69.025,32

Límits al test d’actius

El límit establert per la Seguretat Social és el de sis vegades la renda garantida per a cada unitat de convivència. Com en els supòsits anteriors, existeixen increments que varien depenent de la unitat de convivència:

  Escala d’increments Test d’actius
Un adult sol 35.397,60 € (sis cops la renda assegurada per un adult sol: 5.899,60) 35.397,60
Un adult i un menor 1,4 49.556,64
Un adult i dos menors 1,8 63.715,68
Un adult i tres o més menors 2,2 77.874,72
Dos adults 1,4 49.556,64
Dos adults i un menor 1,8 63.715,68
Dos adults i dos menors 2,2 77.874,72
Dos adults i tres o més menors 2,6 92.033,76
Tres adults 1,8 63.715,68
Tres adults i un menor 2,2 77.874,72
Tres adults i dos o més menors 2,6 92.033,76
Quatre adults 2,2 77.874,72
Quatre adults i un menor 2,6 92.033,76
Altres 2,6 92.033,76

Com es pot demanar el complement d’ajuda a la infància?

Si compleix amb tots els criteris detallats anteriorment, el ciutadà o ciutadana podrà demanar el complement d’ajuda a la infància. La Seguretat Social explica que qui no tingui reconegut d’ofici el complement, significant que no perceben l’IMV, tenen dues maneres per sol·licitar-lo:

I. Mitjançant el formulari en línia de l’IMV disponible en aquest enllaç.

II. A través de l’emplenament del model de sol·licitud de l’IMV, al qual es pot accedir des d’aquest enllaç.

 

Quedem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o qüestió que se us plantegi.

Maria Lorente

Leave a Reply

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: