Gestoria laboral Sabadell

Gestió laboral

Advocats laboralistes experts

No som una simple gestoria laboral, sinó que som advocats laboralistes que gestionem l’àrea laboral dels nostres clients des d’una perspectiva jurídica integral.

Una gestoria laboral tradicional es limita a fer nòmines i, quan sorgeix un problema amb algun treballador, deriva l’expedient cap a un advocat laboralista extern. Nosaltres, al contrari, supervisem i organitzem tota l’operativa laboral dels nostre clients des d’un inici i la màxima seguretat jurídica per l’empresa. D’aquesta manera, aconseguim prevenir incidències i conflictes laborals amb els treballadors. 

Tota la gestió laboral és portada de primera mà pels nostres partners legals, W Legal Desk. La seva visió internacional i la seva dilatada experiència jurídica són una garantia pels reptes que requereixen les empreses en un món tan canviant com l’actual.

Els nostres serveis laborals

Quan comencem a treballar amb un nou client, fem una auditoria laboral completa per revisar, entre d’altres coses, que els convenis s’apliquin correctament, que els treballadors estiguin correctament enquadrats, que l’empresa gaudeixi de totes les bonificacions possibles o que els procediments laborals interns siguin correctes.

Es calculen les nòmines amb el temps suficient perquè l’empresa les pugui rebre amb l’antelació necessària per preveure el seu pagament.

Quan hi ha una actualització de convenis o un canvi en els tipus de retenció, informem el client de la millor manera d’adaptar-se al canvi.ens posem en contacte amb el client per avisar-lo dels canvis

Els acomiadaments objectius en una empresa es poden produir per dos motius:

  • Per causes econòmiques: quan l’empresa es troba en situació de pèrdues o amb un descens de la facturació d’almenys tres trimestres consecutius.
  • Per causes organitzatives: quan canvis organitzatius en l’empresa aixó ho requereixin.

En ambdós casos és molt important comptar amb un informe que justifiqui les mesures adoptades per no generar una situació d’indefensió al treballador.

Nosaltres oferim un servei integral, confeccionant un informe pericial signat per un economista i una carta d’acomiadament objectiu confeccionada per un advocat laboralista expert. D’aquesta forma, l’empresa compta amb les màximes garanties a l’hora d’afrontar un eventual judici.

Els acomiadaments disciplinaris són complicats de justificar. Malauradament per les empreses, la jurisprudència laboral és molt favorable al treballador.

Per aquest motiu, és molt important poder documentar molt bé totes les actuacions disciplinàries que es duguin a terme en l’àmbit laboral.

Nosaltres t’assessorem en tot moment sobre els drets i els mecanismes a l’abast de l’empresa en aquestes situacions.

La conflictivitat laboral sovint desemboca en una situació contenciosa entre l’empresa i un o més treballadors.

Som especialistes en aquesta mena de situacions, tant en procediments de conciliació (CEMAC) com en un eventual judici laboral.

Els nostres serveis jurídics laborals tenen una àmplia experiència en la defensa jurídica de les empreses. contacta amb nosaltres i ajudarem a la teva empresa a trobar la millor solució. 

Un expedient de regulació d’ocupació, popularment conegut com a ERO, és un procediment a partir del qual una empresa demana a l’autoritat laboral un permís per suspendre o acomiadar a treballadors.

En determinats supòsits, l’extinció o la suspensió de les relacions laborals s’han de canalitzar a través d’aquest instrument.

Tenim àmplia experiència en la preparació i sol·licitud d’aquesta mena d’expedients. Posa’t en contacte amb nosaltres i te n’informarem més àmpliament.

Les circumstàncies de les empreses són molt canviants. No obstant, una legislació laboral protectora envers el treballador i uns alts costos d’acomiadament, fan molt difícil que les empreses puguin ajustar les seves plantilles a cada un escenari diferent.

Auditem laboralment la teva empresa i determinem quina és la millor manera d’adaptar la plantilla a un descens de l’activitat. Negociem en nom de l’empresa amb el comitè d’empresa i mirem d’assolir els acords globals més avantatjosos per les parts.

Les empreses es troben més i més internacionalitzades. Per aquest motiu, cada vegada és més freqüent parlar de treballadors impatriats, treballadors expatriats, treballadors que presten serveis a l’estranger, etc…

Coneixes realment tots els condicionants laborals i fiscals que implica la mobilitat dels treballadors?

La nostra visió internacional de negoci ens ha convertit en grans experts en aquesta matèria. Contacta amb nosaltres i estudiarem el teu cas per donar-te la millor solució per a la teva empresa.

100%
SEGURETAT JURÍDICA
100%
ENFOC GLOBAL
100%
VISIÓ EMPRESARIAL