Pròrroga del límit de mòduls pel 2019

Un any més, el Govern ha esperat al darrer moment per prorrogar els límits per a l’aplicació de mòduls (estimació objectiva). La mateixa situació ja va produir-se l’any passat i la vàrem explicar en aquest article: Hisenda prorroga els límits de mòduls per 2018.

El límit de facturació global havia de baixar dels 250.000 euros anuals als 150.000 euros anuals; i pel cas de facturació a empreses, el límit havia de baixar dels 125.000 euros anuals als 75.000 euros anuals. Aquests canvis no es produeixen finalment i els límits segueixen igual que l’any 2016, 2017 i 2018.

Els mòduls: una assignatura pendent

Els inspectors d’Hisenda continuen denunciant any rere any que la tributació per mòduls és un forat fiscal que facilita el frau fiscal, ja que alguns d’aquests contribuents emeten factures falses que després empreses o autònoms que tributen per estimació directe es dedueixen a la seva activitat com si de factures reals es tractessin. Això és possible gràcies a que el contribuent per mòduls paga els mateixos impostos independentment dels ingressos reals que generi.

Però bé, sembla que no hi ha cap govern prou valent per encarar la qüestió, donat el possible cost electoral que tindria la mesura. Doncs, en resum, qui pugui continuar beneficiant-se d’aquesta regulació, millor per ell.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Leave a Reply