Respostes i incògnites sobre l’ajuda estatal als autònoms

La Seguretat Social ha publicat una guia pràctica on es s’estableixen criteris sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms. Tot i això, encara queden a l’aire moltes incògnites. Ahir el President de l’ATA (Federació Nacional d’Autònoms) es va reunir amb el Ministre Escrivà  per a intentar millorar certs aspectes de l’ajut.

Segons han declarat fons oficials, es preveu un Consell de Ministres dimarts dia 24 de març on s’abordarà aquesta qüestió i es millorarà la prestació perquè pugui arribar a més beneficiaris.

Aquí teniu un resum de les principals preguntes, algunes de les quals fins dimarts 24 no es podran respondre:

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol autònoms que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma o la facturació de març caigui un 75% respecte a la mitjana mensual de el semestre anterior.

Els autònoms societaris que actuen a través d’una SL també?

En l’actual redactat de l’article que regula la prestació no s’especifica que els autònoms societaris estiguin inclosos. Però el Ministre ha declarat públicament que la intenció és també incloure’ls. En el Consell de Ministres de dimarts 24 està previst modificar l’article per incloure’ls.

Des de quan es pot sol·licitar la prestació?

En el cas dels autònoms el negoci s’ha vist obligat a tancar per la declaració de l’estat d’alarma, ja espot presentar.  En el cas dels que han de presentar documentació acreditativa de la caiguda de facturació mensual, des del moment en què puguin presentar aquesta documentació. És a dir, des de l’1 d’abril.

Es pot accedir fins i tot tenint algun deute amb la Seguretat Social?

Sí, la Seguretat Social permetrà als que no estiguin al dia amb els pagaments en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, que ingressin les quotes degudes en un termini de 30 dies. Un cop produït el pagament, es podrà accedir a aquesta prestació.

També poden demanar els autònoms que tenen treballadors al seu càrrec?

Sí, els autònoms que tinguin treballadors al seu càrrec i hagin hagut de tancar per la declaració de l’estat d’alarma o hagin vist caure la seva facturació un 75% poden presentar un ERTO per als seus treballadors i sol·licitar aquesta prestació extraordinària.

Aquesta prestació suposa que qui no ingressi no paga cotitzacions?

Sí. La prestació consisteix en que qui causi dret a la ella no només la cobrarà, sinó que a més no pagarà les cotitzacions.

Qui rebi la bonificació podrà seguir aplicant la les bonificacions en el futur?

Sí, el decret indica que el temps que es percebi aquesta prestació  extraordinària computa com efectivament cotitzat, pel que podran sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquests ajuts i no perdran les bonificacions condicionades al manteniment de l’activitat.

Com es va a reconèixer la pèrdua de facturació d’un autònom que tributa per mòduls?

De moment, això no està resolt. S’està estudiant com podran aplicar aquesta prestació aquells autònoms que no estan obligats a emetre factura.

Durant quant de temps es percebrà?

Un mes, amb possibilitat d’ampliació fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a el mes.

Mantindrem informant de les novetats i restem a l’expectativa sobretot del consell de ministres del proper dia 24 per veure com queda el tema dels autònoms societaris.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

 

Leave a Reply