Augment del salari mínim interprofessional pel 2020

Es defineix el salari mínim interprofessional (SMI) com la quantia retributiva mínima que percebrà el treballador referida a la jornada legal de treball, sense distinció de sexe o edat, siguin fixes, eventuals o temporers.

 Per aquest any 2020 s’ha aprovat en virtut del Reial Decret 231/2020 un increment del 5,56% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) respecte a l’any 2019, amb la qual cosa a partir de l’1 de gener de 2020 el SMI passa a ser de 31’66 euros bruts diaris o 950 euros bruts mensuals (475 euros per a mitja jornada), en 14 pagues, es a dir, 13.300 euros bruts anuals, obligatori per a tots els grups professionals, independentment del que marqui el conveni col·lectiu.

S’estableix, així mateix, una quantia especifica per a empleats de l’hogar, a 7,43 euros bruts per hora de treball i per treballadors eventuals i temporers que no prestin serveis a la mateixa empresa més de 120 dies, a 44,99 euros bruts per jornada de treball.

 

Pel càlcul del SMI únicament es computa la retribució en metàl·lic i no poden ser compensats ni absorbits amb el SMI, els complements extra salarials (despeses, dietes, transports, etc.)

 

A continuació detallem en una gràfica la evolució durant els últims anys del SMI a Espanya.

 

Santiago Alarcón

Santiago Alarcón - Economista Sabadell

 

Leave a Reply