Setembre, mes d’inici de la segona convocatòria del Kit Digital

Ahir, dia 2 d’agost, Red.es va publicar la segona convocatòria d’ajudes, destinades a la digitalització de les empreses del segment II, la qual donarà el tret de sortida el dia 2 de setembre.

Si t’interessa saber sobre la convocatòria, a continuació us expliquem els punts més rellevants.

Qui pot sol·licitar l’ajuda?

Podran demanar l’ajuda les petites empreses, microempreses o persones en situació d’autoocupació que tinguin entre tres i nou empleats, i que no siguin un col·legi professional, societat civil, comunitat de béns, comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que manqui de personalitat jurídica.

Quins són els requisits per poder demanar l’ajuda?

· Tenir el domicili fiscal en territori espanyol.

· No ser un Agent Digitalitzador Adherit, ni haver estat contractat o subcontractat per aquests per a la prestació de solucions de digitalització.

· No tenir la condició d’autònom societari o autònom col·laborador.

· No formar part d’una unió temporal d’empreses (UTE).

· No haver obtingut la condició de beneficiari en alguna de les Convocatòries del Programa Kit Digital.

· No ser una empresa de naturalesa pública ni una entitat de dret públic.

· No ser una empresa en crisi.

· Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Quin és l’import de la convocatòria?

L’import total per les ajudes serà de 500 milions d’euros, sent el màxim per beneficiari de 6 mil euros.

Quin és el termini per sol·licitar l’ajuda?

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un any, des del dia 2 de setembre del 2022 a les 11 del matí, fins al 2 de setembre del 2023 a la mateixa hora, o fins que s’esgotin els 500 milions d’euros establerts.

Quins són els passos per sol·licitar l’ajuda?

Els passos per poder sol·licitar l’ajuda els podreu trobar a la següent entrada que vam publicar per la primera convocatòria.

Quedem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o qüestió que se us plantegi.

Leave a Reply

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: