[:ca]Novetats laborals en materia d’igualtat de gènere[:]

Mesures reial decret igualtat de genere

[:ca]Coincidint amb el dia internacional de les dones, el passat 8 de març va entrar en vigor el nou Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’ocupació. La mesura més destacada ha sigut l’equiparació dels permisos de paternitat i maternitat a 16 setmanes, però la nova normativa, publicada al BOE el 7 de març, conté altres novetats importants en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral que cal subratllar.

OBLIGATORIETAT DE PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES

S’estén la oblición d’elaborar un pla d’igualtat a les empreses que tenen una plantilla de 50 o més treballadors. Així mateix, s’estableix un termini transitori de tres anys perquè les empreses de més de 50 treballadors elaborin i apliquin un pla d’igualtat, dos anys per a les de 100 a 150 i un any per a les de 150 a 250.

El contingut mínim dels plans d’igualtat s’amplia per integrar també aspectes retributius i plans de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

I també es crea un Registre de Plans d’Igualtat de les Empreses, on les empreses estan obligades a inscriure els seus plans d’igualtat.

IGUALTAT DE REMUNERACIÓ

El Reial Decret introdueix el concepte de trebll d’igual valor per remarcar el dret de tots els treballadors a tenir una remuneració que és correspongui amb la feina desenvolupada. Així, a partir d’ara, s’estableix l’obligació empresarial a pagar per la prestació d’un treball del mateix valor la mateixa retribució. No es pot produir cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions d’aquella.

A més, per a la seva comprovació, l’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.  Les persones treballadores tenen dret a accedir, a través de la representació legal dels treballadors a l’empresa, al registre salarial de la seva empresa. Continue reading “[:ca]Novetats laborals en materia d’igualtat de gènere[:]”

No es poden deduir els donatius a escoles concertades

Hisenda no permet deduir les donacions a escoles concertades

Com és sabut, tradicionalment les escoles concertades i privades han creat fundacions o organismes similars per vehicular part de les quotes mensuals que paguen les famílies. Entre d’altres avantatges, això permetia que les famílies poguessin deduir a la renda aquestes aportacions.

El Registre d’Economistes i Assessors Fiscals, aquest passat mes de desembre va informar que l’Agència Tributària ha iniciat una campanya per a comprovar i no permetre aquesta mena de de deduccions.

Hisenda considera que les quotes mensuals o per matriculació que paguen les famílies a les escoles concertades no es poden considerar donacions, sinó una contraprestació d’un servei prestat pel centre.  Continue readingNo es poden deduir els donatius a escoles concertades

Estònia, el paradís de les start-ups

Tota la informació per invertir a Estònia i aprofitar la seva fiscalitat

Aquestes vacances vaig tenir la sort de descobrir les joves repúbliques bàltiques. Es tracta d’un destí turístic amb un alt potencial, ja que combina paisatges naturals molt ben preservats amb una història recent altament interessant (transició del comunisme de la URSS al capitalisme social de la UE). També cal dir que el nivell de preus i el cost de la vida en general és sensiblement més econòmic que el que tenim aquí.

Sempre que viatjo a l’estranger, aprofito l’estada per conèixer els models de fiscalitat que apliquen altres països; també si hi ha, o no, entorns favorables a l’emprenedoria i l’atracció de noves empreses. En aquest sentit, em vaig quedar gratament sorprès del cas d’Estònia.

Estònia és un país d’1,3 milions d’habitants aproximadament. La seva proximitat amb Finlàndia (dues hores en ferry), li donen un toc escandinau tant a nivell paisatgístic com de manera de fer. En els darrers anys, ha adoptat una política totalment business-friendly, encaminada a generar un entorn favorable a la implantació i creació de noves empreses.

Ajudes a la creació i consolidació empresarial

Entre les mesures més destacables que podem trobar a Estònia, tenim les següents:

  • L‘impost de societats és del 0% (a Espanya és del 25%) en cas que les empreses no distribueixin dividends.
  • El capital mínim per crear una empresa és de 2.500 euros i no cal que s’aportin a la constitució de la societat.
  • Hi ha una ajuda per start-ups de nova creació de fins a 15.000 euros (cobreix fins el 80% de la inversió).
  • Subvenció per empreses de més de 8 treballadors, 3 anys de vida i almenys un 10% de creixement anual de facturació per a desenvolupament de nous productes.

L’incentiu fiscal més destacable és el de no pagar impost de societats mentre es vagin reinvertint els beneficis a l’empresa. Es tracta d’una mesura agressiva, però que realment suposa un atractiu molt gran per a la implantació de noves empreses.

La seguretat jurídica d’un país de la UE

Estònia és membre de ple dret de la Unió Europea des de l’any 2004, amb totes les garanties que això comporta. L’entorn business-friendly ha afavorit la creació d’un clúster de start-ups de base tecnològica. També hi ha una mà d’obra d’enginyers i de personal qualificat de la formació professional a uns costos molt inferiors als que es poden trobar a Europa central. Això ha propiciat la creació a Estònia d’empreses mundialment conegudes com Skype, Taxify, Transferwise, AdCash o PipeDrive.

Voleu crear la vostra empresa a Estònia?

Aprofitant la vista al país, des de Fika Ecnomistes i Advocats ens hem donat d’alta com a despatx autoritzat resident electrònics (e-resident) a  Estònia. Amb aquest pas, i els contactes professionals que hem fet al país, podem dur a terme la creació i gestió periòdica d’empreses a Estònia. Si vols aprofitar l’atractiva fiscalitat i l’entorn favorable a la inversió que hi ha a la jove república bàltica, contacta’ns i t’informarem de tot plegat.

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Arnau Bonada

Com capitalitzar l’atur per iniciar una nova activitat?

Com capitalitzar l'atur per iniciar una nova activitat

La capitalització de l’atur és una eina molt interessant que poden fer servir els emprenedors en l’inici d’una nova activitat. Probablement, molts heu sentit a parlar d’aquest concepte, però què vol dir exactament capitalitzar l’atur?

Què vol dir capitalitzar l’atur?

Les persones que es troben en situació d’atur i estan cobrant una prestació, poden demanar que l’Estat els aboni anticipadament les quantitats que tenen pendents de rebre si l’aturat deixa de ser-ho perquè inicia una nova activitat.

Quines modalitats de capitalització d’atur són les més freqüents?

La capitalització d’atur es pot fer en tres modalitats: Continue reading “Com capitalitzar l’atur per iniciar una nova activitat?”