Pròrroga de la campanya d’impostos trimestral

S’acaba de publicar al BOE una novetat important.  Feia dies que es rumorejava, però no s’ha confirmat oficialment fins aquest matí.

Efectivament, des de col·legis professionals i patronals s’ha estat fent molta pressió per ampliar la campanya trimestral d’impostos, donades les circumstàncies excepcionals que estem vivint. Finalment, Hisenda ha cedit (això sí, a només cinc dies del final de la campanya…).

Per tant, per tots aquells contribuents amb una xifra de fins a 600.000 euros el 2019:

-Queda prorrogat el termini de pagament i de presentació de les declaracions tributàries d’aquest trimestre fins al proper 20 de maig de 2020.

Com afecta això a les declaracions ja presentades?

Per a totes les declaracions que ja estaven presentades, això afecta de la següent manera:

  • Les que s’havien ajornat sis mesos, segueixen igual.
  • Les que ja s’havien enviat a pagar domiciliades, es carregaran el 20/05/2020 enlloc del 20/04/2020.

Per a qualsevol dubte o qüestió, estem a la vostra disposició.

Us enviem una forta abraçada virtual,

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

 

 

Ajudes a autònoms Reial Decret 11/2020

Aquest matí s’ha publicat el BOE del RDL 11/2020  por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para  hacer frente al COVID-19.

El text inclou moltes mesures de recolzament a persones que han quedat en situació d’especial vulnerabilitat, en les quals els autònoms estan inclosos. No obstant, les justificacions econòmiques d’aquesta situació són complexes i no tenen en compte els diferents costos de la vida que hi ha a diferents territoris d’Espanya.  Si algú té una qüestió concreta sobre aquestes ajudes (bonificació del lloguer, de la hipoteca, bons socials, etc…) estarem encantats de poder-vos ajudar, però no les detallarem en aquest article.

En el present article, ens centrarem a les ajudes que afecten l’activitat dels autònoms i de les empreses. Són les següents:

Moratòria cotitzacions a la Seguretat Social

Es permet ajornar les quotes de la Seguretat Social dels propers 6 mesos i sense interessos. Tant la pròpia d’autònoms com la dels treballadors a càrrec. Els requisits que s’hauran de complir estan pendent d’aprovació.

És important tenir en compte que les sol·licituds de moratòria s’han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris de ingrés corresponents als períodes de meritació assenyalats en l’apartat primer, sense que en cap cas Continue reading “Ajudes a autònoms Reial Decret 11/2020”

Respostes i incògnites sobre l’ajuda estatal als autònoms

ajuda estatal autònoms

La Seguretat Social ha publicat una guia pràctica on es s’estableixen criteris sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms. Tot i això, encara queden a l’aire moltes incògnites. Ahir el President de l’ATA (Federació Nacional d’Autònoms) es va reunir amb el Ministre Escrivà  per a intentar millorar certs aspectes de l’ajut.

Segons han declarat fons oficials, es preveu un Consell de Ministres dimarts dia 24 de març on s’abordarà aquesta qüestió i es millorarà la prestació perquè pugui arribar a més beneficiaris.

Aquí teniu un resum de les principals preguntes, algunes de les quals fins dimarts 24 no es podran respondre:

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol autònoms que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma o la facturació de març caigui un 75% respecte a la mitjana mensual de el semestre anterior.

Els autònoms societaris que actuen a través d’una SL també?

En l’actual redactat de l’article que regula la prestació no s’especifica que els autònoms societaris estiguin inclosos. Però el Ministre ha declarat públicament que la intenció és també incloure’ls. En el Consell de Ministres de dimarts 24 està previst modificar l’article per incloure’ls.

Des de quan es pot sol·licitar la prestació?

Continue reading “Respostes i incògnites sobre l’ajuda estatal als autònoms”

Mesures econòmiques urgents extraordinàries pel coronavirus

Avui s’ha publicat al BOE el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que recullen les mesures econòmiques que va anunciar ahir el President Pedro Sánchez.

Aquí trobareu un resum de les principals mesures que poden beneficiar a pimes i autònoms:

Prestació per cessament d’activitat

Els treballadors autònoms afectats per l’actual crisi tindran dret a una prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Han de complir els següent requisits:

  1. Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, al RETA
  2. Que la seva activitat hagi quedat suspesa per causa del RD de declaració d’estat d’alarma, o que la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a el menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior
  3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. (o posar-se al dia en màxim 30 dies).

També cal tenir en compte el següent:

  • Quantitat: La quantia de la prestació que rebran és del 70% de la base reguladora.
  • Durada: Un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l’últim dia del mes en el qual finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a el mes.
  • Cotització: El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
  • Incompatibilitats: La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació de sistema de Seguretat Social.
  • Autònoms cooperativistes:  Els socis treballadors de les cooperatives hi tindran dret sempre que reuneixin els requisits que estableix aquest article.

Continue reading “Mesures econòmiques urgents extraordinàries pel coronavirus”

Coronavirus i fragilitat econòmica

“El passat mes de setembre reflexionava en aquesta mateixa secció sobre el probable adveniment d’una crisi econòmica. Com ja advertia aleshores, els economistes no som vidents i el futur és impredictible. I, efectivament, ningú podia anticipar l’actual brot de coronavirus i el seu enorme impacte sobre l’economia, l’abast del qual és encara incalculable.

Els mitjans ens parlen de pèrdues de punts a la borsa i de contracció del PIB. Crec que tot plegat sóna massa abstracte. Per això, vull explicar-vos la realitat que estan vivint algunes de les pimes i autònoms que assessoro en el meu dia a dia professional. Per exemple, el cas d’en Dídac, un empresari de 64 anys que estava a punt de tancar la venda de la seva empresa a un grup inversor de Madrid i jubilar-se. Dúiem dos mesos d’intenses negociacions i dilluns vam rebre la fatídica trucada informant-nos que l’operació es posposava indefinidament a causa del cornavirus.

O el cas de la Berta, propietària d’un esplèndid hotel de la Costa Brava, que tot just acaba d’ampliar, i a qui li han cancel·lat el 60% de les reserves. O el cas d’en Víctor, un empresari desenvolupador d’aplicacions mòbils i pàgines web que ha vist com s’aturen el 40% dels seus projectes en cartera. O el cas de la Paula, fotògrafa freelance d’esdeveniments corporatius, a qui cada dia anul·len un nou acte. Segueixo? Continue reading “Coronavirus i fragilitat econòmica”

Principals novetats de la nova llei hipotecària

El passat 16 de juny va entrar en vigor la nova llei hipotecària. Es tracta d’una reforma imposada per l’adaptació a la normativa comunitària i regula tot el procediment de contractació d’una hipoteca.

La normativa és molt extensa i presenta grans canvis respecte a l’anterior. Per tant, aquí només comentarem les novetats que creiem que poden ser més rellevants:

Test de solvència previ

L’entitat financera estarà obligada a dur a terme un test de solvència previ a la concessió, que serà gratuït per al client, i que serà força més estricte que fins ara. En el cas de parelles, si un dels dos compradors no supera el test, la hipoteca no es podrà concedir. També tindran menys pes els avaladors.

Més documentació de les operacions

En la fase precontractual, caldrà emplenar la Fitxa Europea d’Informació Normalitzada i la Fitxa d’Advertències Estandarditzades. Aquestes fitxes recolliran de manera estandarditzada tota la informació rellevant de la hipoteca perquè el consumidor la tingui clara amb prou antelació abans de signar. Aquesta informació s’ha de facilitar al client com a mínim 10 dies abans de la signatura de la hipoteca. Continue reading “Principals novetats de la nova llei hipotecària”