Els detalls de la línia d’avals ICO del Govern

Linies avals ICO

Ahir dijous 26 de març es va publicar al BOE l’acord del Consell de Ministres pel qual s’aproven les característiques del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per a empreses i autònoms, per a paliar els efectes econòmics del COVID-19.

Encara no es coneix la totalitat dels detalls d’aquest nou mecanisme de finançament aprovat, ja que en el propi text s’estableix el termini de 10 dies a l’ICO perquè posi en marxa de manera efectiva la línia d’avals. Ara bé, sí que han quedat establerts les grans línies que tindrà la línia d’avals de l’ICO. Són aquestes:

Quina és la finalitat de la línia d’avals?

La línia d’avals té per objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.

Quin finançament avalarà l’ICO?

Préstecs i altres operacions atorgats a empreses i autònoms que tinguin domicili social a Espanya i s’hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que: Continue reading “Els detalls de la línia d’avals ICO del Govern”

FAQS sobre ERTOs, ajudes i impostos

FAQS coronavirus

Ens sap greu dir-ho, però la gestió econòmica de la crisi actual per part del Govern Central és força desconcertant. Hem de lamentar que els reials decrets aprovats són ambigus i generen incertesa en uns moment en que, precisament, s’hauria de transmetre confiança a les empreses.

Aquesta ambigüitat normativa ha provocat que diversos organismes oficials s’hagin vist obligats a publicar documents de resolució de dubtes referents a ERTOs, ajudes i impostos. Aquí us destaquem les que creiem us poden ser més útils:

PREGUNTES RESOLTES PEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

En aquest document trobareu 25 preguntes i 25 respostes sobre aspectes controvertits relatius a les mesures econòmiques aprovades arran la crisi del coronavirus.

Valorem molt positivament que el Consejo General de Economistas hagi fet aquest pas endavant i expressi la seva opinió sobre aspectes tan controvertits com si els autònoms societaris queden inclosos a les ajudes, la justificació del descens de vendes per autònoms que tributen per mòduls, la interpretació sobre el compliments dels requisits per la moratòria hipotecària, l’ús de certificats electrònics caducats, entre d’altres.

PREGUNTES RESOLTES PER LA AEAT

Una altra prova de la complexitat de la qüestió és que l’Agència Tributària (Hisenda) s’ha vist també obligada a publicar aquest document.

Es tracta d’un document amb més de quaranta preguntes i respostes de Continue reading “FAQS sobre ERTOs, ajudes i impostos”

Respostes i incògnites sobre l’ajuda estatal als autònoms

ajuda estatal autònoms

La Seguretat Social ha publicat una guia pràctica on es s’estableixen criteris sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms. Tot i això, encara queden a l’aire moltes incògnites. Ahir el President de l’ATA (Federació Nacional d’Autònoms) es va reunir amb el Ministre Escrivà  per a intentar millorar certs aspectes de l’ajut.

Segons han declarat fons oficials, es preveu un Consell de Ministres dimarts dia 24 de març on s’abordarà aquesta qüestió i es millorarà la prestació perquè pugui arribar a més beneficiaris.

Aquí teniu un resum de les principals preguntes, algunes de les quals fins dimarts 24 no es podran respondre:

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol autònoms que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma o la facturació de març caigui un 75% respecte a la mitjana mensual de el semestre anterior.

Els autònoms societaris que actuen a través d’una SL també?

En l’actual redactat de l’article que regula la prestació no s’especifica que els autònoms societaris estiguin inclosos. Però el Ministre ha declarat públicament que la intenció és també incloure’ls. En el Consell de Ministres de dimarts 24 està previst modificar l’article per incloure’ls.

Des de quan es pot sol·licitar la prestació?

Continue reading “Respostes i incògnites sobre l’ajuda estatal als autònoms”

Mesures econòmiques urgents extraordinàries pel coronavirus

Avui s’ha publicat al BOE el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que recullen les mesures econòmiques que va anunciar ahir el President Pedro Sánchez.

Aquí trobareu un resum de les principals mesures que poden beneficiar a pimes i autònoms:

Prestació per cessament d’activitat

Els treballadors autònoms afectats per l’actual crisi tindran dret a una prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Han de complir els següent requisits:

 1. Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, al RETA
 2. Que la seva activitat hagi quedat suspesa per causa del RD de declaració d’estat d’alarma, o que la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a el menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior
 3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. (o posar-se al dia en màxim 30 dies).

També cal tenir en compte el següent:

 • Quantitat: La quantia de la prestació que rebran és del 70% de la base reguladora.
 • Durada: Un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l’últim dia del mes en el qual finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a el mes.
 • Cotització: El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
 • Incompatibilitats: La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació de sistema de Seguretat Social.
 • Autònoms cooperativistes:  Els socis treballadors de les cooperatives hi tindran dret sempre que reuneixin els requisits que estableix aquest article.

Continue reading “Mesures econòmiques urgents extraordinàries pel coronavirus”

Ajuda a autònoms de la Generalitat pel coronavirus

ajuda generalitat autonoms

La Generalitat de Catalunya ha anunciat aquesta matí una nova prestació dirigida als treballadors autònoms afectats per la crisi del coronavirus.

Encara no tenim la publicació oficial, però segons la nota publicada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les característiques de l’ajuda són les següents:

 • L’ajuda té la forma de prestació econòmica, amb un màxim per beneficiari de 2.000 euros.
 • El pressupost actual per aquesta mesura és de 7,5 milions d’euros.
 • Els beneficiaris han d’estar donats del RETA i tenir el domicili fiscal a Catalunya.
 • S’ha d’acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.
 • Per defecte, l’ajuda es concedirà a aquells treballadors autònoms que compleixin els requisits i exerceixin les activitats que han hagut de romandre tancades per la crisi del coronavirus.
 • També se’n podran beneficiar aquells autònoms que, no exercint aquestes activitats, acreditin pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. O, En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

Seguirem informant quan es publiqui el document jurídic oficial.

Aquí teniu l’enllaç de la nota de premsa oficial de la Generalitat de Catalunya que ens han fet arribar els nostres amics de dECOmunicació.

Santi Alaracón

Santiago Alarcón - Economista Sabadell

 

Coronavirus i fragilitat econòmica

“El passat mes de setembre reflexionava en aquesta mateixa secció sobre el probable adveniment d’una crisi econòmica. Com ja advertia aleshores, els economistes no som vidents i el futur és impredictible. I, efectivament, ningú podia anticipar l’actual brot de coronavirus i el seu enorme impacte sobre l’economia, l’abast del qual és encara incalculable.

Els mitjans ens parlen de pèrdues de punts a la borsa i de contracció del PIB. Crec que tot plegat sóna massa abstracte. Per això, vull explicar-vos la realitat que estan vivint algunes de les pimes i autònoms que assessoro en el meu dia a dia professional. Per exemple, el cas d’en Dídac, un empresari de 64 anys que estava a punt de tancar la venda de la seva empresa a un grup inversor de Madrid i jubilar-se. Dúiem dos mesos d’intenses negociacions i dilluns vam rebre la fatídica trucada informant-nos que l’operació es posposava indefinidament a causa del cornavirus.

O el cas de la Berta, propietària d’un esplèndid hotel de la Costa Brava, que tot just acaba d’ampliar, i a qui li han cancel·lat el 60% de les reserves. O el cas d’en Víctor, un empresari desenvolupador d’aplicacions mòbils i pàgines web que ha vist com s’aturen el 40% dels seus projectes en cartera. O el cas de la Paula, fotògrafa freelance d’esdeveniments corporatius, a qui cada dia anul·len un nou acte. Segueixo? Continue reading “Coronavirus i fragilitat econòmica”

Mesures fiscals i laborals excepcionals per la crisi del coronavirus

Recentment, l’Estat Espanyol ha aprovat amb caràcter d’urgència diverses mesures que pretenen ajudar les empreses en l’actual situació crític que ens trobem. Aquí us en resumim i expliquem les que creiem que poden ser més interessants:

Ajornaments d’impostos

El que s’ha aprovat és essencialment el següent:

 • Es concediran ajornaments de deutes tributaris que es trobin en període voluntari de pagament des del 13 de març fins al 30 de maig.
 • L’ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties i fins a un màxim de 30.000€.
 • Com a novetat, es permetrà també ajornar retencions (tant de lloguer com de persones físiques), ingressos a compte i  pagaments fraccionats.
 • Això afecta només a pimes, és a dir, empreses amb una facturació l’any 2019 que no superi els 6.010.121,04 euros.
 • El termini de l’ajornament serà de 6 mesos i no es meritaran interessos durant els 3 primers mesos.

Com a reflexió important, comentar que els deutes que estiguessin pendents abans del dia 13 i que no es tinguessin en fase voluntària de pagament, no es podran ajornar per aquesta via. És a dir, si teníeu un deute en fase d’embargament per un impost no pagat, no el podreu ajornar per aquesta via. Continue reading “Mesures fiscals i laborals excepcionals per la crisi del coronavirus”

Augment del salari mínim interprofessional pel 2020

Augment del salari mínim

Es defineix el salari mínim interprofessional (SMI) com la quantia retributiva mínima que percebrà el treballador referida a la jornada legal de treball, sense distinció de sexe o edat, siguin fixes, eventuals o temporers.

 Per aquest any 2020 s’ha aprovat en virtut del Reial Decret 231/2020 un increment del 5,56% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) respecte a l’any 2019, amb la qual cosa a partir de l’1 de gener de 2020 el SMI passa a ser de 31’66 euros bruts diaris o 950 euros bruts mensuals (475 euros per a mitja jornada), en 14 pagues, es a dir, 13.300 euros bruts anuals, obligatori per a tots els grups professionals, independentment del que marqui el conveni col·lectiu. Continue reading “Augment del salari mínim interprofessional pel 2020”

Els autònoms societaris també podran aplicar la tarifa plana

La Tarifa plana ha estat un bon instrument per a la creació d’ocupació per part dels autònoms persona física, però en el cas dels autònoms societaris la Seguretat Social no els hi reconeixia aquest dret.

Molts d’aquests autònoms societaris van recórrer i al final el Tribunal Suprem ha reconegut el dret a accedir a la bonificació de Tarifa Plana en les quotes de la Seguretat Social a tots els autònoms societaris, mitjançant la sentència número 3887/2019, la qual podria crear jurisprudència i obligaria a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) a donar d’ofici aquesta prestació als autònoms propietaris d’una societat mercantil. Continue reading “Els autònoms societaris també podran aplicar la tarifa plana”

Noves mesures de millora de l’accés a l’habitatge

Novetats habitatge Catalunya

 

1.- S’aprova un nou Decret-llei que modifica la legislació d’habitatge i la legislació urbanistica, fem una ullada als principals canvis:

– S’afegeix la obligació pel que consti l’índex de referència de preus de lloguer de l’habitatge en els anuncis de lloguer, i s’ha de facilitar a l’arrendatari previament aquest índex i fer constar en el contracte d’arrendament (si no es fa constar implica suposa una infracció lleu amb sancions vinculades que de 3.000 a 9.000 euros)

– L’índex de referència informa sobre la mitjana del preu de lloguer d’un habitatge de característiques similars en el mateix entorn urbà.

– L’arrendador/ra d’un habitatge no es pot beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer quan la renda pactada sigui superior a l’lndex esmentat.

– A partir d’ara es considerarà habitatge buit el que estigui ocupat il.legalment llevat que el propietari pugui acreditar que s’han iniciat les accions judicials per a la recuperació de l’efectiva ocupació.

– S’impondran multes coercitives de fins a 1.000 euros/mes per habitatge desocupat propietat de persones juridiques privades. Continue reading “Noves mesures de millora de l’accés a l’habitatge”