Ajudes a autònoms Reial Decret 11/2020

Aquest matí s’ha publicat el BOE del RDL 11/2020  por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para  hacer frente al COVID-19.

El text inclou moltes mesures de recolzament a persones que han quedat en situació d’especial vulnerabilitat, en les quals els autònoms estan inclosos. No obstant, les justificacions econòmiques d’aquesta situació són complexes i no tenen en compte els diferents costos de la vida que hi ha a diferents territoris d’Espanya.  Si algú té una qüestió concreta sobre aquestes ajudes (bonificació del lloguer, de la hipoteca, bons socials, etc…) estarem encantats de poder-vos ajudar, però no les detallarem en aquest article.

En el present article, ens centrarem a les ajudes que afecten l’activitat dels autònoms i de les empreses. Són les següents:

Moratòria cotitzacions a la Seguretat Social

Es permet ajornar les quotes de la Seguretat Social dels propers 6 mesos i sense interessos. Tant la pròpia d’autònoms com la dels treballadors a càrrec. Els requisits que s’hauran de complir estan pendent d’aprovació.

És important tenir en compte que les sol·licituds de moratòria s’han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris de ingrés corresponents als períodes de meritació assenyalats en l’apartat primer, sense que en cap cas Continue reading “Ajudes a autònoms Reial Decret 11/2020”

Les claus del permís retribuit recuperable

Aquí us fem un resum de les principals característiques del permís retribuït recuperable que va aprovar ahir el govern mitjançant el Reial Decret 10/2020, i que es va publicar al BOE a tocar de la mitjanit.

En essència, la mesura és la següent: els treballadors afectats deixaran d’anar al seu centre de treball fins al dia 9 de març, seguiran cobrant igual, però hauran de recuperar les hores no treballades durant la resta de l’any.

A qui afecta?

El primer que cal aclarir és que no afecta a treballadors autònoms. Només afecta a treballadors per compte aliena que treballin per empreses o entitats públiques o privades. Tampoc afecta als treballadors que estiguessin teletreballant.

A més, no afecta tampoc a totes les activitats que ja van quedar interrompudes amb la declaració d’estat d’alarma. Ni tampoc tots aquells treballadors que treballin en activitats considerades essencials.

Quines són aquestes activitats essencials?

El reial decret inclou un annex amb totes les activitats considerades essencials. El trobareu a la pàgina número 7 d’aquest document d’aquest document.

L’empresa ha de seguir pagant la nòmina als treballadors?

Continue reading “Les claus del permís retribuit recuperable”

Prohibició temporal d’acomiadament i altres mesures

Dins el marc d’aquesta voràgine reguladora per part del Govern Central, amb l’empresa privada com a parallamps de l’actual situació de crisi, ahir dia 29 de març es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 9/2020 pel qual s’aproven mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per paliar els efectes derivats del COVID-19.

Prohibició d’acomiadaments

La mesura estrella del reial decret és la limitació a les empreses de  la facultat d’acomiadar un treballador. En concret, s’estableix que la la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les que s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els articles 22 i 23 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, no es podran entendre com a justificatives de l’extinció de el contracte de treball ni de l’acomiadament.

Canvi procediment sol·licituds prestació en ERTOs

Els treballadors afectats per un ERTO es trobaven en grans dificultats per poder tramitar la sol·licitud de la seva prestació per desocupació. Per aquest motiu, s’ha aprovat que sigui la pròpia empresa l’encarregada de presentar una sol·licitud col·lectiva. Continue reading “Prohibició temporal d’acomiadament i altres mesures”

Els detalls de la línia d’avals ICO del Govern

Linies avals ICO

Ahir dijous 26 de març es va publicar al BOE l’acord del Consell de Ministres pel qual s’aproven les característiques del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per a empreses i autònoms, per a paliar els efectes econòmics del COVID-19.

Encara no es coneix la totalitat dels detalls d’aquest nou mecanisme de finançament aprovat, ja que en el propi text s’estableix el termini de 10 dies a l’ICO perquè posi en marxa de manera efectiva la línia d’avals. Ara bé, sí que han quedat establerts les grans línies que tindrà la línia d’avals de l’ICO. Són aquestes:

Quina és la finalitat de la línia d’avals?

La línia d’avals té per objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.

Quin finançament avalarà l’ICO?

Préstecs i altres operacions atorgats a empreses i autònoms que tinguin domicili social a Espanya i s’hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que: Continue reading “Els detalls de la línia d’avals ICO del Govern”

FAQS sobre ERTOs, ajudes i impostos

FAQS coronavirus

Ens sap greu dir-ho, però la gestió econòmica de la crisi actual per part del Govern Central és força desconcertant. Hem de lamentar que els reials decrets aprovats són ambigus i generen incertesa en uns moment en que, precisament, s’hauria de transmetre confiança a les empreses.

Aquesta ambigüitat normativa ha provocat que diversos organismes oficials s’hagin vist obligats a publicar documents de resolució de dubtes referents a ERTOs, ajudes i impostos. Aquí us destaquem les que creiem us poden ser més útils:

PREGUNTES RESOLTES PEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

En aquest document trobareu 25 preguntes i 25 respostes sobre aspectes controvertits relatius a les mesures econòmiques aprovades arran la crisi del coronavirus.

Valorem molt positivament que el Consejo General de Economistas hagi fet aquest pas endavant i expressi la seva opinió sobre aspectes tan controvertits com si els autònoms societaris queden inclosos a les ajudes, la justificació del descens de vendes per autònoms que tributen per mòduls, la interpretació sobre el compliments dels requisits per la moratòria hipotecària, l’ús de certificats electrònics caducats, entre d’altres.

PREGUNTES RESOLTES PER LA AEAT

Una altra prova de la complexitat de la qüestió és que l’Agència Tributària (Hisenda) s’ha vist també obligada a publicar aquest document.

Es tracta d’un document amb més de quaranta preguntes i respostes de Continue reading “FAQS sobre ERTOs, ajudes i impostos”

Respostes i incògnites sobre l’ajuda estatal als autònoms

ajuda estatal autònoms

La Seguretat Social ha publicat una guia pràctica on es s’estableixen criteris sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms. Tot i això, encara queden a l’aire moltes incògnites. Ahir el President de l’ATA (Federació Nacional d’Autònoms) es va reunir amb el Ministre Escrivà  per a intentar millorar certs aspectes de l’ajut.

Segons han declarat fons oficials, es preveu un Consell de Ministres dimarts dia 24 de març on s’abordarà aquesta qüestió i es millorarà la prestació perquè pugui arribar a més beneficiaris.

Aquí teniu un resum de les principals preguntes, algunes de les quals fins dimarts 24 no es podran respondre:

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol autònoms que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma o la facturació de març caigui un 75% respecte a la mitjana mensual de el semestre anterior.

Els autònoms societaris que actuen a través d’una SL també?

En l’actual redactat de l’article que regula la prestació no s’especifica que els autònoms societaris estiguin inclosos. Però el Ministre ha declarat públicament que la intenció és també incloure’ls. En el Consell de Ministres de dimarts 24 està previst modificar l’article per incloure’ls.

Des de quan es pot sol·licitar la prestació?

Continue reading “Respostes i incògnites sobre l’ajuda estatal als autònoms”

Mesures econòmiques urgents extraordinàries pel coronavirus

Avui s’ha publicat al BOE el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que recullen les mesures econòmiques que va anunciar ahir el President Pedro Sánchez.

Aquí trobareu un resum de les principals mesures que poden beneficiar a pimes i autònoms:

Prestació per cessament d’activitat

Els treballadors autònoms afectats per l’actual crisi tindran dret a una prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Han de complir els següent requisits:

 1. Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, al RETA
 2. Que la seva activitat hagi quedat suspesa per causa del RD de declaració d’estat d’alarma, o que la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a el menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior
 3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. (o posar-se al dia en màxim 30 dies).

També cal tenir en compte el següent:

 • Quantitat: La quantia de la prestació que rebran és del 70% de la base reguladora.
 • Durada: Un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l’últim dia del mes en el qual finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a el mes.
 • Cotització: El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
 • Incompatibilitats: La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació de sistema de Seguretat Social.
 • Autònoms cooperativistes:  Els socis treballadors de les cooperatives hi tindran dret sempre que reuneixin els requisits que estableix aquest article.

Continue reading “Mesures econòmiques urgents extraordinàries pel coronavirus”

Ajuda a autònoms de la Generalitat pel coronavirus

ajuda generalitat autonoms

La Generalitat de Catalunya ha anunciat aquesta matí una nova prestació dirigida als treballadors autònoms afectats per la crisi del coronavirus.

Encara no tenim la publicació oficial, però segons la nota publicada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les característiques de l’ajuda són les següents:

 • L’ajuda té la forma de prestació econòmica, amb un màxim per beneficiari de 2.000 euros.
 • El pressupost actual per aquesta mesura és de 7,5 milions d’euros.
 • Els beneficiaris han d’estar donats del RETA i tenir el domicili fiscal a Catalunya.
 • S’ha d’acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.
 • Per defecte, l’ajuda es concedirà a aquells treballadors autònoms que compleixin els requisits i exerceixin les activitats que han hagut de romandre tancades per la crisi del coronavirus.
 • També se’n podran beneficiar aquells autònoms que, no exercint aquestes activitats, acreditin pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. O, En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

Seguirem informant quan es publiqui el document jurídic oficial.

Aquí teniu l’enllaç de la nota de premsa oficial de la Generalitat de Catalunya que ens han fet arribar els nostres amics de dECOmunicació.

Santi Alaracón

Santiago Alarcón - Economista Sabadell

 

Possibles mesures laborals i econòmiques urgents pel coronavirus

La situació econòmica és molt complicada per a moltes PIMES i autònoms. Ara bé, abans de prendre mesures més dràstiques, la nostra recomanació en aquests moments, és la d’esperar les mesures que es poden aprovar en els propers dies.

Efectivament, estem a l’espera del Consell Extraordinari de Ministres previst per demà dimarts dia 17 de març.

Els assumptes que es preveuen tractar en el mateix, amb caràcter urgent, són els següents:

 • Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajustos de plantilla (ERTOs) per evitar acomiadaments
 • Suport d’activitat econòmica per garantir la liquiditat com a conseqüència de l’emergència econòmica i suport a la recerca.
 • Prestació per als pares que hagin de renunciar al seu treball per cuidar els seus fills o ajornaments de quotes a la Seguretat Social per a les empreses que es vegin afectades.

Hem tingut accés al document de propostes conjuntes en matèria laboral que patronals i sindicats) han formulat all Govern. Aquest és l’enllaç del document: PROPUESTAS CONJUNTAS CORONAVIRUS.

Departament laboral 
Fika Economistes i Advocats

Coronavirus i fragilitat econòmica

“El passat mes de setembre reflexionava en aquesta mateixa secció sobre el probable adveniment d’una crisi econòmica. Com ja advertia aleshores, els economistes no som vidents i el futur és impredictible. I, efectivament, ningú podia anticipar l’actual brot de coronavirus i el seu enorme impacte sobre l’economia, l’abast del qual és encara incalculable.

Els mitjans ens parlen de pèrdues de punts a la borsa i de contracció del PIB. Crec que tot plegat sóna massa abstracte. Per això, vull explicar-vos la realitat que estan vivint algunes de les pimes i autònoms que assessoro en el meu dia a dia professional. Per exemple, el cas d’en Dídac, un empresari de 64 anys que estava a punt de tancar la venda de la seva empresa a un grup inversor de Madrid i jubilar-se. Dúiem dos mesos d’intenses negociacions i dilluns vam rebre la fatídica trucada informant-nos que l’operació es posposava indefinidament a causa del cornavirus.

O el cas de la Berta, propietària d’un esplèndid hotel de la Costa Brava, que tot just acaba d’ampliar, i a qui li han cancel·lat el 60% de les reserves. O el cas d’en Víctor, un empresari desenvolupador d’aplicacions mòbils i pàgines web que ha vist com s’aturen el 40% dels seus projectes en cartera. O el cas de la Paula, fotògrafa freelance d’esdeveniments corporatius, a qui cada dia anul·len un nou acte. Segueixo? Continue reading “Coronavirus i fragilitat econòmica”