[:ca]Novetats laborals en materia d’igualtat de gènere[:]

Mesures reial decret igualtat de genere

[:ca]Coincidint amb el dia internacional de les dones, el passat 8 de març va entrar en vigor el nou Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’ocupació. La mesura més destacada ha sigut l’equiparació dels permisos de paternitat i maternitat a 16 setmanes, però la nova normativa, publicada al BOE el 7 de març, conté altres novetats importants en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral que cal subratllar.

OBLIGATORIETAT DE PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES

S’estén la oblición d’elaborar un pla d’igualtat a les empreses que tenen una plantilla de 50 o més treballadors. Així mateix, s’estableix un termini transitori de tres anys perquè les empreses de més de 50 treballadors elaborin i apliquin un pla d’igualtat, dos anys per a les de 100 a 150 i un any per a les de 150 a 250.

El contingut mínim dels plans d’igualtat s’amplia per integrar també aspectes retributius i plans de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

I també es crea un Registre de Plans d’Igualtat de les Empreses, on les empreses estan obligades a inscriure els seus plans d’igualtat.

IGUALTAT DE REMUNERACIÓ

El Reial Decret introdueix el concepte de trebll d’igual valor per remarcar el dret de tots els treballadors a tenir una remuneració que és correspongui amb la feina desenvolupada. Així, a partir d’ara, s’estableix l’obligació empresarial a pagar per la prestació d’un treball del mateix valor la mateixa retribució. No es pot produir cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions d’aquella.

A més, per a la seva comprovació, l’empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.  Les persones treballadores tenen dret a accedir, a través de la representació legal dels treballadors a l’empresa, al registre salarial de la seva empresa. Continue reading “[:ca]Novetats laborals en materia d’igualtat de gènere[:]”

El Tribunal Suprem declara exempta la prestació per maternitat

El Tribunal Suprem declara exempta la prestació de maternitat

Bones notícies per les famílies que han tingut fills ens els darrers 4 anys. Era una qüestió que anàvem seguint molts fiscalistes i finalment aquesta setmana la Sala III del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha emès una sentència que no dóna lloc a dubtes.

Una sentència d’obligat compliment per l’Agència Tributària

La sentència del Tribunal Suprem confirma la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que el juny de 2017 va declarar que la prestació per maternitat s’havia de considerar exempta al IRPF i, per tant, la mateixa no pot estar subjecte a retenció ni cal que es tributi per la mateixa a la declaració de IRPF del contribuent.

Qui es pot beneficiar d’aquesta sentència?

Totes les persones que en els darrers quatre anys (declaracions de IRPF 2014, 2015, 2016 i 2017) hagin tingut un fill i hagin percebut la prestació per maternitat poden reclamar a Hisenda l’impost pagat de més.

Com us podem ajudar?

Des de Fika Economistes i Advocats ens oferim per dur a terme en el teu nom tots els tràmits necessaris per poder recuperar els impostos indegudament pagats. A més, treballarem a èxit, és a dir, només et cobrarem un petit percentatge de l’import que recuperis, sense que ens hagis d’avançar cap quantitat.

Escriu-nos a info@fika.cat o omple el següent formulari i t’informarem de tot el que necessitem per gestionar-ho.

Arnau Bonada

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència