Equip

EQUIP

Arnau Bonada gestor Sabadell amb experiència

Arnau Bonada Pellicer

Economista, assessor fiscal.

En una primera etapa professional, va exercir com a director financer d’un grup d’empreses amb diverses oficines arreu d’Espanya i amb una plantilla de 800 treballadors. Això li va permetre aprofundir en aspectes com la negociació bancària, l’anàlisi de negoci o la planificació i gestió financera.

L’any 2005 va participar durant un any com a membre convidat en les sessions per a l’elaboració de la <em>Guia per a la innovació en empreses de serveis</em>, confeccionada pel CIDEM.

A l’any 2008 es va incorporar a un despatx de Sabadell com a economista i assessor fiscal, mitjançant el qual estava en contacte amb clients de tota mena de sectors.

El 2017 va ser escollit president de la Xarxa Onion, associació per al foment de l’activitat empresarial de Sabadell.

El mateix 2017 va fundar el seu projecte personal: Fika Economistes i Advocats.

Màster en Direcció Financera i Comptable de l’Empresa per la Universitat Pompeu Fabra.

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona.

Primer any d’Enginyeria Informàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Curs d’Aspectes Estratègics i Operatius del Comerç Internacional a la Cambra de Comerç.

Curs d’Assessoria Fiscal i Tributació a Estudios de Empresa.

Diversos cursos d’actualització tributària i jurídica al Col·legi d’Economistes, la CECOT i la Cambra de Comerç.

Persona oberta i afable. Les seves aficions són fer esport, especialment el bàsquet, i poder passar estones de qualitat amb família i amics.

També li agrada llegir, sobretot llibres d’història i de gestió empresarial. És un convençut del màrqueting digital i les noves tecnologies.

Habilitats:

Meritxell Ventura Sala

Advocada, especialista en dret immobiliari i de família.

Tan bon punt va llicenciar-se en Dret, va iniciar l’exercici de l’advocacia per compte propi en el marc d’una empresa immobiliària familiar a Sant Boi de Llobregat.

Això li va permetre aprofundir i especialitzar-se en els aspectes jurídics d’arrendaments i compravendes d’immobles, així com en procediments de desnonament, execució hipotecària, reclamació de quantitat, subhasta pública, etcètera.

El 2017 va entrar com a sòcia de Fika Economistes i Advocats per aportar la seva àmplia experiència i formació jurídica al despatx.

Postgrau en Dret Immobiliari per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Postgrau de Pràctica Jurídica per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Llicenciatura en Dret a la Universitat Abat Oliva

Formació continuada diversa a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Postgrau en Dret Immobiliari per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Postgrau de Pràctica Jurídica per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Llicenciatura en Dret a la Universitat Abat Oliva

Formació continuada diversa a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Habilitats:

Advocat especialista en urbanisme i dret immobiliari

Diego Aguilar Jimón

Advocat, especialista en urbanisme i dret administratiu.

(en construcció)

(en construcció)

(en construcció)

Habilitats:

Carmen Comptabilitat Sabadell

Carmen Mejías

Tècnica comptable, especialista en administració i finances

(en construcció)

(en construcció)

(en construcció)

Habilitats:

Santiago Alarcón - Economista Sabadell

Santiago Alarcón

Economista, especialista en comptabilitat i finançament

(en construcció)

(en construcció)

(en construcció)

Habilitats: