Les noves retencions en l’IRPF per a 2023 i el règim especial aplicable

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat  per a l’any 2023 i el Reial decret 1039/2022 han introduït diverses novetats en matèria de retencions i ingressos a compte de l’IRPF per a l’any 2023. També s’ha afegit la distinció entre dues situacions per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte sobre els rendiments del treball al gener i a partir de febrer de 2023.

CONTINUE READING

Es publiquen els nous models d’incapacitat temporal

El dia 5 de gener es va publicar el Reial decret 1060/2022, que regula determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal, sent la principal novetat que els treballadors ja no hauran d’aportar a les empreses una còpia dels comunicats de baixa i alta en cas d’incapacitat temporal, podent-se aplicar als processos que en el moment de l’entrada en vigor es trobin en curs i no hagin superat els 365 dies de durada.

CONTINUE READING
Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: