Es publiquen els nous models d’incapacitat temporal

El dia 5 de gener es va publicar el Reial decret 1060/2022, que regula determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal, sent la principal novetat que els treballadors ja no hauran d’aportar a les empreses una còpia dels comunicats de baixa i alta en cas d’incapacitat temporal, podent-se aplicar als processos que en el moment de l’entrada en vigor es trobin en curs i no hagin superat els 365 dies de durada.

Si voleu saber-ne més, a continuació teniu els aspectes més rellevants:

Continguts

Com són els nous models d’incapacitat temporal?

Amb la intenció d’adaptar a totes les modificacions realitzades, el dia 13 de gener es va publicar l’Ordre ISM/2/2023, aprovant-se així els nous models dels comunicats mèdics de baixa/alta i de confirmació d’incapacitat temporal, que podreu trobar en aquest enllaç.

Què més regula aquesta Ordre?

– El procediment d’expedició dels comunicats mèdics de baixa, alta (tant pel facultatiu del servei públic de salut, la mútua, l’empresa col·laboradora o els inspectors mèdics).

– La remissió de dades contingudes en els comunicats mèdics de baixa/alta i confirmació, pels serveis públics de salut, les mútues i les empreses col·laboradores.

– La comunicació a les empreses per mitjans electrònics a través del fitxer «INSS EMPRESES» del sistema de Remissió Electrònica de Dades (XARXA).

– La transmetran a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a través del sistema XARXA, les dades econòmiques a emplenar per l’empresa.

Com es comunicarà la incapacitat temporal a l’empresa?

L’Institut Nacional de la Seguretat Social comunicarà a l’empresa, per mitjans electrònics a través del fitxer “INSS EMPRESES” del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED) i, com a màxim en el dia hàbil següent al de la seva recepció en aquest Institut, les dades identificatives de caràcter administratiu relatius als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua, referits als seus treballadors i treballadores.

 

Quedem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o qüestió que se us plantegi.

 

Fika Economistes i Advocats
Fika Economistes i Advocats

Leave a Reply

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: