Consultoria mercantil a Sabadell

Seguretat jurídica i gestió eficient

La trajectòria d’una empresa està plena de moments en els quals és necessari el suport d’un expert mercantil.

El nostre mètode de treball en aquest tipus de serveis és el següent:

– Reunió prèvia d’assessorament al client: escoltem la necessitat del client per poder-lo ajudar de la millor manera.

– Disseny de l’estratègia mercantil: a partir de la necessitat del client, estudiem quin és el camí òptim per satisfer-la.

– Redacció de documents: redactem els contractes o acords privats i, si cal, preparem la minuta per a la signatura notarial.

– Gestió d’escriptures: liquidem els impostos i fem totes les gestions necessàries fins a inscriure les escriptures al registre públic corresponent.

L’interessaria que estudiéssim el seu cas? Reuneix-te amb nosaltres gratuïtament i li trobarem la millor solució pel vostre negoci.

Els nostres serveis mercantils

Assessorem i redactem contractes mercantils de tot tipus. Entre d’altres:

– Contractes de prestació de serveis

– Contractes de venda de mercaderies

– Contractes de confidencialitat

– Contractes de distribució comercial

– Contractes de representants comercials

– Contractes de traspàs de local

– Contractes de compravenda d’empreses

– Contractes de pactes socials

A l’hora de constituir una societat, disposem de dues modalitats:

– Modalitat a mida: en aquesta mena de societats, es redacten els estatuts a mida, en funció de les necessitats del client i dels pactes entre els socis.

Es tracta d’una constitució més lenta i més costosa, però que garanteix que els estatuts recullin el que realment volen les parts.

– Modalitat express: si als socis els sembla bé el model d’estatuts estandarditzats aprovats per l’Estat, ens acollim a un procediment especial de constitució de societats.

Aquesta modalitat de societats tenen una inscripció molt més ràpida al Registre Mercantil i els costos de tota l’operació són molt més econòmics.

Contacta amb nosaltres i t’explicarem més àmpliament els pros i contres de cadascuna d’aquestes opcions perquè puguis escollir la que millor s’adapta a les teves necessitats.

Els canvis societaris més freqüents són els següents:

– Canvi de domicili social

– Ampliació d’objecte social

– Compravenda de participacions socials

– Canvi d’administrador de la societat

Ens ocupem d’una manera integral de l’expedient i el gestionem de principi a fi. Preparem els documents per al notari, acompanyem el client a la firma notarial, liquidem els impostos i tributs de l’escriptura i gestionem la inscripció, si cal, al Registre Mercantil.

Tot això amb la vocació que el client es despreocupi de la gestió i que tots els canvis quedin correctament inscrits i amb la màxima seguretat jurídica.

És possible que un negoci no hagi anat bé; sovint no hi ha continuació a un projecte empresarial. Malauradament, a vegades l’única sortida és dissoldre l’empresa.

Ara bé, coneixes realment les implicacions i responsabilitats que comporta tancar una empresa?

No és senzill ni es tracta d’una qüestió trivial. Per aquest motiu, com sempre, cal fer les coses bé per evitar futurs maldecaps.

Contacta amb nosaltres i analitzarem la millor manera de dur a terme un tancament ordenat, sense incidències i amb el mínim cost per a tu.

La venda d’una societat és un procediment que cal fer amb totes les garanties.

En el cas del comprador, perquè cal analitzar bé l’empresa que s’està comprant i totes les contingències legals i econòmiques que es poden derivar de l’operació.

En cas del venedor, perquè cal assegurar-se que es cobra l’operació i deixar-ne clars i per escrit tots els detalls, per evitar futures reclamacions legals i malentesos.

Si vols vendre o comprar una empresa, contacta amb nosaltres i t’ajudarem a fer-ho amb totes les garanties.

Un client no et paga? Un proveïdor ha incomplert un contracte comercial? Un tercer ha demandat la teva empresa?

Són temes poc agradables i que abunden en el dia a dia de la nostra vida empresarial.

Per aquest motiu, el millor que pots fer és delegar aquesta mena de situacions a un expert mercantil.

Ens encarreguem de representar-te des del principi fins a un eventual procediment judicial. La nostra vocació és la d’arribar a acords, sobretot tenint en compte la lentitud de la justícia al nostre país; no obstant això, quan no hi ha acord possible, arribem fins a les darreres instàncies per fer valer els teus drets.

Coneix els nostres altres serveis:

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: